Onder nul gaan op uw zichtrekening

Met een Kasfaciliteit of Comfortkrediet krijgt u meer budgettaire ruimte onder de vorm van een kredietlijn op uw zichtrekening. Zodoende kunnen betalingen toch doorgaan, ook in het geval van een ontoereikend saldo.

Vergelijking Kasfaciliteit en Comfortkrediet

Kasfaciliteit Comfortkrediet
Kredietlijn 1.238,76 euro Minimum 1.250 euro, maximum 5.000 euro
Debetrente zie tarieflijst beschikbaar in het kantoor
Reserveringsprovisie Not included Not included
Aanzuiveringstermijn 1 maand 12 maanden
Ontdek dit product Ontdek dit product

Aan de toekenning van een Kaskrediet of Comfortkrediet zijn voorwaarden verbonden. Zo moet u minstens 18 jaar zijn en over voldoende liquide middelen beschikken.

Hoe vermijd ik dat ik onder nul ga?

  • Controleer regelmatig het saldo via myCrelan, Crelan Mobile of Crelan Tablet.
  • Hou daarbij rekening met de maandelijkse afrekening van uw uitgaven met Visakaart. De afrekening van Visa wordt altijd uitgevoerd, ook als het saldo ontoereikend is.
  • Schrijf zo nodig geld over van uw spaarboekje naar de zichtrekening.
     
Let op, geld lenen kost ook geld.