Simuleer uw belegging

Beleg in een duurzame toekomst

Uw rendement op de spaarrekening is laag vandaag. Hebt u er al aan gedacht om te beleggen?

Om uw pensioen aan te vullen, voor een belangrijke aankoop of een mooie toekomst voor uw dierbaren. Dankzij het belegginsplan belegt u op uw eigen tempo.

Onze ervaren collega's helpen u graag verder.

€/maand
Een maandelijks bedrag kan ook zonder startbedrag.
Met welk budget wilt u starten? U kan er ook voor kiezen enkel maandelijks in te brengen.
Uw gewenste tijdsduur om te beleggen.
%
Stel een rendementspercentage in.

Bovenstaande simulator heeft enkel tot doel om u de impact duidelijk te maken die de hoogte van een belegd bedrag, tijd en een positief of negatief rendementspercentage kunnen hebben op een belegging. Het bedrag op de einddatum is nooit een perfecte weergave van toekomstige resultaten en houdt geen rekening met de effecten van inflatie en taksen zoals roerende voorheffing. Het bedrag op de einddatum gaat ervan uit dat opbrengsten opnieuw worden geherinvesteerd (kapitaliseren) en dat het maandelijks belegde bedrag en het rendementspercentage gedurende de ganse periode dezelfde blijven. Bij beleggen gaan risico en rendement hand in hand. Hoe hoger het risico, hoe groter het potentieel rendement maar ook hoe groter de kans dat u (een deel) van uw geïnvesteerd kapitaal kunt verliezen.

Wat de simulator weergeeft, is niet te beschouwen als beleggingsadvies over een financieel instrument in de zin van het financieel recht. Iedere beleggingsbeslissing die u op basis van de simulator zou nemen, maakt het voorwerp uit van een persoonlijke beoordeling. Crelan nv, noch haar aangestelden kunnen aansprakelijk gesteld worden, behoudens zware fout of bedrog, voor eventuele directe en indirecte schade die u naar aanleiding van een aan- of verkoopbeslissing van een financieel instrument zou gemaakt hebben.

Niettemin raden wij u ten stelligste aan om, vooraleer u een beleggingsbeslissing neemt, steeds de wettelijke en andere informatiedocumenten te raadplegen en in het bijzonder na te gaan wat de risico’s zijn die bij elk financieel instrument horen. Bovendien moet u zich steeds goed te informeren over o.a. de bijkomende kosten en taksen die op u van toepassing zijn.