Kasbons

Kasbons zijn de ideale oplossing wanneer u op zoek bent naar een veilige investering met een vast rendement en een vaste looptijd.  Het zijn financiële instrumenten van het type obligatie uitgegeven door Crelan N.V. De Belgische wetgeving is van toepassing.  Kasbons worden onder gedematerialiseerde vorm bewaard op een effectenrekening en zijn gekoppeld aan een zichtrekening of een spaarrekening.

U kiest :

 • het bedrag van uw intekening : vanaf 125 euro
 • de duurtijd : van 1 tot 7 jaar
 • de uitbetalingswijze van de rente : jaarlijks, met jaarlijkse herbelegging of na 15 maanden.

Waarom beleggen in kasbons?

De rente die u krijgt, staat op voorhand vast
Op de eindvervaldag wordt het belegde kapitaal volledig terugbetaald
De looptijd kiest u in functie van de periode dat u uw geld kunt missen
En verder ook nog:
 • Depositobescherming tot 100.000 euro
 • Ruim aanbod
 • Geen instapkosten, noch uitstapkosten bij de eindvervaldag

Let op: uw kapitaal blijft voor een vaste periode geblokkeerd en is pas op de eindvervaldag terugbetaalbaar.  In geval van een aanvraag tot terugbetaling vóór de vervaldag behoudt Crelan zich het recht voor om deze aanvraag te weigeren of om ze te onderwerpen aan bepaalde voorwaarden die rekening houden met de marktomstandigheden op dat moment, evenals een afhouding van een vergoeding voor de kosten van deze aanvraag.  Het vervroegd terugbetaalde bedrag kan lager zijn dan het oorspronkelijk belegde kapitaal.

Aanbod

Crelan heeft een ruim aanbod aan kasbons1. Ze verschillen onderling in de looptijd en de uitbetaling van de interesten.

Klassieke kasbon

 • Looptijd: 1, 2, 3, 4 of 5 jaar
 • Rente: wordt jaarlijks uitbetaald

Euro 45 en Euro 90

 • Looptijd: 45 maanden (= 3 jaar en 9 maanden) of 90 maanden (= 7 jaar en 6 maanden)
 • Rente: wordt uitbetaald na iedere deelperiode van 15 maanden.

Renta 3 en Renta 5

 • Looptijd: 3 of 5 jaar
 • Rente: wordt jaarlijks gekapitaliseerd (en brengt dus op haar beurt ook weer rente op).

Super 3, Super 5, Super 6 en Super 7

 • Looptijd: 3, 5, 6 of 7 jaar
 • Rente: progressieve rente die jaarlijks wordt uitbetaald.

Alvorens in te schrijven op dit financieel product is het noodzakelijk om de productfiches van onze kasbons door te nemen. Er is geen document met essentiële informatie beschikbaar voor dit product.

Productfiche klassieke kasbon (Download het bestand )
Productfiche kasbon Euro 45 en Euro 90 (Download het bestand )
Productfiche kasbon Super 3-5-6-7 (Download het bestand )
Productfiche kasbon Renta 3 en Renta 5 (Download het bestand )

Rendement

De rentevergoeding is onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing. De belasting is momenteel 30%. Woont u niet in België, dan kunt u een attest van vrijstelling bekomen. De fiscale behandeling is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en kan in de toekomst wijzigen.

Productscore

Risico's

Deze Crelan-eigen productscore laat toe om Crelan spaar- en beleggingsproducten onderling te vergelijken. Ze houdt, behalve met de beweeglijkheid van de markt, ook rekening met andere invalshoeken zoals bijvoorbeeld, kapitaalbescherming, blootstelling aan vreemde munten, kredietwaardigheid en diversiteit van de emittenten. De score wordt periodiek herberekend en kan hoger of lager uitvallen.

Voor het bepalen van de risicoscore is rekening gehouden met de depositobescherming die evenwel beperkt is tot 100.000 euro per persoon en per bank.

 • Kredietrisico: Kasbons en termijnrekeningen in euro behouden hun waarde. Zij zijn niet afhankelijk van de schommelingen van de financiële markten.
 • Liquiditeitsrisico:  Het kapitaal wordt pas terugbetaald na afloop van de termijn van de belegging.

Beleggingen in kasbons tot 100.000 euro genieten onder bepaalde voorwaarden de bescherming van het Garantiefonds voor financiële diensten. Boven dat bedrag van 100.000 euro loopt de spaarder, in geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling, het risico zijn spaargeld te verliezen of kan de spaarder worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling. Meer informatie vindt u in de Informatiefiche over de depositobescherming en op de website van het Garantiefonds.

Informatiefiche (Download het bestand )
Brochure Productscore Crelan (Download het bestand )

Klachtendienst

Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de Crelan klachtendienst, ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel.