Kasbons

Waarom beleggen in kasbons?

Kasbons zijn de ideale oplossing wanneer u op zoek bent naar een veilige belegging met een vaste looptijd en een  vast rendement.

 • De rente die u krijgt, staat op voorhand vast
 • Op de eindvervaldag wordt het belegde kapitaal volledig terugbetaald
 • De looptijd kiest u in functie van de periode dat u uw geld kunt missen

Aanbod

Crelan heeft een ruim aanbod aan kasbons1. Ze verschillen onderling in de looptijd en de uitbetaling van de interesten.

Klassieke kasbon

 • Looptijd: 1, 2, 3, 4 of 5 jaar
 • Rente: wordt jaarlijks uitbetaald

Euro 45 en Euro 90

 • Looptijd: 45 maanden (= 3 jaar en 9 maanden) of 90 maanden (= 7 jaar en 6 maanden)
 • Rente: wordt uitbetaald na iedere deelperiode van 15 maanden.

Renta 3 en Renta 5

 • Looptijd: 3 of 5 jaar
 • Rente: wordt jaarlijks gekapitaliseerd (en brengt dus op haar beurt ook weer rente op).

Super 3, Super 5, Super 6 en Super 7

 • Looptijd: 3, 5, 6 of 7 jaar
 • Rente: progressieve rente die jaarlijks wordt uitbetaald.
 • Productfiche klassieke kasbon (Download pdf)
 • Productfiche kasbon Euro 45 en Euro 90 (Download pdf)
 • Productfiche kasbon Super 3-5-6-7 (Download pdf)
 • Productfiche kasbon Renta 3 en Renta 5 (Download pdf)
 • Rendement

  De rentevergoeding is onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing. De belasting is momenteel 30%. Woont u niet in België, dan kunt u een attest van vrijstelling bekomen.  De fiscale behandeling is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en kan in de toekomst wijzigen.

 • Tarieven kasbons (Download pdf)
 • Productscore

  Risico's

  Deze Crelan-eigen productscore laat toe om Crelan spaar- en beleggingsproducten onderling te vergelijken. Ze houdt, behalve met de beweeglijkheid van de markt, ook rekening met andere invalshoeken zoals bijvoorbeeld, kapitaalbescherming, blootstelling aan vreemde munten, kredietwaardigheid en diversiteit van de emittenten. De score wordt periodiek herberekend en kan hoger of lager uitvallen.

  Voor het bepalen van de risicoscore is rekening gehouden met de depositobescherming die evenwel beperkt is tot 100.000 euro per persoon en per bank.

  • Kredietrisico: Kasbons en termijnrekeningen in euro behouden hun waarde. Zij zijn niet afhankelijk van de schommelingen van de financiële markten.
  • Liquiditeitsrisico:  Het kapitaal wordt pas terugbetaald na afloop van de termijn van de belegging.

  Beleggingen in termijnrekeningen en kasbons tot 100.000 euro genieten onder bepaalde voorwaarden de bescherming van het Garantiefonds voor financiële diensten. Boven dat bedrag loopt de belegger in geval van faillissement of dreigend faillissement van Crelan het risico om zijn tegoeden niet terug te krijgen.

  Meer informatie vindt u in de Informatiefiche over de depositobescherming en op de website van het Garantiefonds.

 • Informatiefiche depositobescherming (Download pdf)
 • Klachtendienst

  Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de Crelan klachtendienst, ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel.

  1. Kasbons zijn spaarproducten van Crelan NV. Het Belgisch Recht is van toepassing. Intekenen kan elke bankwerkdag, vanaf 125 euro. U kunt hiervoor terecht in uw Crelan-kantoor. Kasbons zijn gekoppeld aan een Crelan zicht- of spaarrekening en worden bewaard op een Crelan Effectenrekening.