Starten met beleggen

Starten met beleggen

  • Vanaf 25 euro
  • Op je eigen tempo kapitaal opbouwen
  • 40.000 klanten gingen je al voor

Beleg regelmatig met kleine bedragen en bouw kapitaal op

Je hebt geen groot kapitaal nodig om te beleggen. Met een beleggingsplan ga je al met 25 euro van start. Je bouwt automatisch en op je eigen tempo een kapitaal op via één of meer beleggingsfondsen.

De Crelan-agent zal op basis van je doelstellingen, je risicobereidheid, je financiële situatie, je kennis en ervaring met beleggen en je duurzaamheidsvoorkeuren de fondsen voorstellen die voor jou geschikt zijn. Zo kan je accenten leggen die voor jou belangrijk zijn: vergrijzing, nieuwe technologie, robotica, water, ...

Hoe vroeger je start, hoe beter

Hoe lang je belegt, heeft een impact op je potentieel rendement.

Voorbeeld

 

Scenario 1

25 euro per maand


20 jaar looptijd  


3% rendement  


Resultaat na 20 jaar:
6.000 euro belegd kapitaal
+ 2.226 euro rendement


Eindresultaat:
8.226 euro kapitaal (1)

 

 

Scenario 2

25 euro per maand


40 jaar looptijd  


3% rendement  


Resultaat na 40 jaar:
12.000 euro belegd kapitaal
+ 11.207 euro rendement


Eindresultaat:
23.207 euro kapitaal (1)

 

(1) Bovenstaand voorbeeld maakt de impact duidelijk van de looptijd van een belegging en gaat uit van een vast maandelijks belegd bedrag en rendement gedurende de volledige looptijd en waarbij de opbrengsten opnieuw worden herbelegd (kapitaliseren). Het voorbeeld is louter illustratief en is geen garantie voor toekomstige resultaten. Het houdt ook geen rekening met de inflatie en taksen. Bij beleggen gaan risico en rendement hand in hand. Hoe hoger het risico, hoe groter het potentieel rendement maar ook hoe groter de kans dat je (een deel van) je geïnvesteerd kapitaal kunt verliezen.
Dit voorbeeld is geen beleggingsadvies over een transactie in een financieel instrument in de zin van het financieel recht. Elke beleggingsbeslissing die je op basis van dit voorbeeld zou nemen, maakt het voorwerp uit van een persoonlijke beoordeling.
Wij raden je ten stelligste aan om, voor je een beleggingsbeslissing neemt, steeds de wettelijke en andere informatiedocumenten te raadplegen en in het bijzonder na te gaan wat de risico’s zijn die bij elk financieel instrument horen. Bovendien moet je je steeds goed informeren over o.a. de bijkomende kosten en taksen die op jou van toepassing zijn.

Waarom een beleggingsplan?

  • Eenvoudig: je kan automatisch periodiek beleggen met kleine bedragen, je hebt geen startkapitaal nodig.
  • Flexibel: je kan jouw plan gratis aanpassen, pauzeren of stoppen wanneer jij dat wil. Beleggen in een ander fonds, het bedrag of de regelmaat van stortingen aanpassen? Het kan allemaal.
  • Comfortabel: je hoeft helemaal geen kenner of expert te zijn om te beginnen met beleggen. Je kan rekenen op de expertise van je Crelan-agent en een team van gespecialiseerde fondsbeheerders beheren de fondsen voor jou. Je beleggingsplan opvolgen doe je via myCrelan, Crelan Mobile of rekeningafschriften.

Wat kost periodiek beleggen?

Je betaalt alleen de kosten verbonden aan de gekozen fondsen. Die vind je in de productdocumentatie van het fonds en in de tarieflijst.

Slim omgaan met de risico’s voor een hoger potentieel rendement

Beleggen houdt risico’s in. Met periodiek beleggen via een beleggingsplan beleg je automatisch op lange termijn met een sterke spreiding van je beleggingen. Je belegt tegen een gemiddelde instapkoers waardoor je belegging minder gevoelig is voor schommelingen op de financiële markten. Zo ga je slim om met de risico's.

De beurs stijgt gemiddeld genomen. Hét ideale moment om in te stappen bestaat niet. Wachten houdt vaak in dat je rendement aan je laat voorbijgaan. Met periodiek beleggen beperk je het risico om op het verkeerde moment te beleggen.

Het potentieel rendement van een belegging is op lange termijn hoger dan dat van spaargeld. Zeker bij een hoge inflatie. Als je geld laat staan op je spaarrekening, verlies je momenteel sowieso aan koopkracht.