Termijnrekening in euro

Wanneer u uw spaargeld voor een bepaalde tijd niet nodig hebt, dan kunt u het op een termijnrekening1 plaatsen. Een termijnrekening biedt u in het algemeen een hogere rente dan een gewone spaarrekening, maar u moet uw geld wel laten staan tot de vervaldag. Hou ook rekening met de roerende voorheffing op de interesten.

Waarom beleggen in termijnrekeningen?

Termijnrekeningen in euro zijn de ideale oplossing wanneer u op zoek bent naar een veilige belegging met een vast rendement. Instappen kan op elke bankwerkdag, voor een minimum bedrag van 125€

 • De rente die u krijgt, staat op voorhand vast
 • Op de eindvervaldag wordt het belegde kapitaal volledig terugbetaald
 • De looptijd kiest u in functie van de periode dat u uw geld kunt missen

Praktisch

Looptijd

 • Korte termijn:
  • in dagen: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14 of 21
  • in maanden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12
 • Lange termijn: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 jaar

Betaling van de interesten

U kunt kiezen tussen:

 • Maandelijkse, driemaandelijks, zesmaandelijkse of jaarlijkse betalingen
 • Een eenmalige betaling op de eindvervaldag (niet mogelijk voor termijnrekeningen met een looptijd korter dan 2 jaar)

Op de eindvervaldag

Op de eindvervaldag krijgt u uw belegd kapitaal volledig terug, samen met de nog verschuldigde interesten. U kunt op dat moment de termijnrekening ofwel afsluiten, ofwel het saldo herbeleggen voor dezelfde looptijd aan de op dat moment geldende interest.

 

Rendement

Zie tarieflijst voor particulieren rubriek 2.2. "Termijnrekeningen"

De rentevergoeding is onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing. De belasting is momenteel 30%. Woont u niet in België, dan kunt u een attest van vrijstelling bekomen. De fiscale behandeling is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en kan in de toekomst wijzigen.

Productscore 1

Risico's

Deze Crelan-eigen productscore laat toe om Crelan spaar- en beleggingsproducten onderling te vergelijken. Ze houdt, behalve met de beweeglijkheid van de markt, ook rekening met andere invalshoeken zoals bijvoorbeeld, kapitaalbescherming, blootstelling aan vreemde munten, kredietwaardigheid en diversiteit van de emittenten. De score wordt periodiek herberekend en kan hoger of lager uitvallen.

Voor het bepalen van de risicoscore is rekening gehouden met de depositobescherming die evenwel beperkt is tot 100.000 euro per persoon en per bank.

Kredietrisico: termijnrekeningen in euro behouden hun waarde. Zij zijn niet afhankelijk van de schommelingen van de financiële markten.

Liquiditeitsrisico:  Het kapitaal wordt pas terugbetaald na afloop van de termijn van de belegging.

Beleggingen in termijnrekeningen tot 100.000 euro genieten onder bepaalde voorwaarden de bescherming van het Garantiefonds voor financiële diensten. Boven dat bedrag loopt de belegger in geval van faillissement of dreigend faillissement van Crelan het risico om zijn tegoeden niet terug te krijgen.

Meer informatie vindt u in de Informatiefiche over de depositobescherming en op de website van het Garantiefonds.

 • Informatiefiche over de depositobescherming (Download pdf)
 • Klachtendienst

  Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de Crelan klachtendienst, ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel.

  1. Termijnrekeningen zijn spaarproducten van Crelan NV. Het Belgisch Recht is van toepassing. Intekenen kan elke bankwerkdag, vanaf 125 euro. U kunt hiervoor terecht in uw Crelan-kantoor. Termijnrekeningen zijn gekoppeld aan een zichtrekening of spaarboekje bij Crelan.