Nieuwe bedrijfswagen: lenen, leasen of renten?

3 minuten leestijd

U staat op het punt om in een nieuwe bedrijfswagen te investeren. U hebt uw budget bepaald en de fiscale aftrekbaarheid berekend, maar er is nog één cruciale vraag: hoe betaalt u die nieuwe firmawagen of bestelwagen? Gebruikt u al de beschikbare liquide middelen in de onderneming, leent u of is het toch beter om dat nieuwe bedrijfsvoertuig te leasen of te renten? Wat is het verschil tussen die drie opties?

Uw nieuw bedrijfsvoertuig zelf betalen of een financiering aangaan?

Het klinkt verleidelijk en logisch om voor uw nieuw bedrijfsvoertuig zoveel mogelijk onmiddellijk zelf te betalen. Echter indien u voldoende capaciteit hebt om te lenen, kan het interessant zijn een zo hoog mogelijk percentage te lenen. Waarom?

  • Bewaar uw spaargeld voor andere investeringen. De liquide middelen die u zou gebruiken voor de aankoop van uw bedrijfsvoertuig, kan u misschien best als buffer behouden of gebruiken voor een ander project waar ze meer opbrengen.
  • Spreid je kosten.
  • De rentelast is 100% fiscaal aftrekbaar. Hebt u geen vennootschap, dan zijn alleen de interesten voor beroepsmatig gebruik 100% aftrekbaar in de personenbelasting. Meer info.

Wanneer u niet voldoende terugbetalingscapaciteit hebt voor een lening, kan u een gedeelte van uw cashmiddelen gebruiken om het te ontlenen bedrag te drukken en zo de maandelijkse aflossing te beperken.

Lenen, leasen of renten?
Het verschil zit in de balansverwerking.

Lenen, leasen of renten

Het verschil tussen de 3 formules is belangrijk, maar eenvoudig uit te leggen.

In de volgende tabel zijn de verschillen kort samengevat:

Lening Leasing Renting
Eigenaar Included
(100%)
enkel economisch, juridisch is de leasingmaatschappij de eigenaar Not included
Voertuig op balans (activa) Included Included Not included
Financiering op balans (passiva) Included
(lening)
Included
(leasing)
Not included
Voertuig afschrijfbaar Included Included Not included
Maandelijkse aflossing fiscaal aftrekbaar enkel rente enkel rente

volledig
(afhankelijk van CO2)
Meer info

Voorschot

optioneel of
contractafhankelijk

Not included

optioneel tot
max. 30%

BTW gefinancierd Not included Included Included
Waarborg

contractafhankelijk
(minimaal de wagen)

Not included Not included
Eindwaarde Not included

1% tot 15% van
aankoopbedrag

min. 16%

Wat betaal ik maandelijks voor een lening of voor leasing en renting?

De maandelijkse betaling zal vaak hoger zijn bij een lening dan bij de andere 2 opties  (leasing of renting) aangezien u bij een lening tot heel het bedrag (tot 0 euro) afbetaalt en bij de andere twee een restbedrag overblijft. Met andere woorden: tegenover een hoger maandelijks bedrag staat dat u op het einde van de looptijd geen restwaarde moeten ophoesten bij een lening, maar wel in de andere opties. U spreidt dus eigenlijk bij een lening de afbetaling van de restwaarde over de looptijd van de lening. U kan uiteraard het maandelijks bedrag drukken door de btw zelf te financieren of een hoger voorschot te betalen.

Wat is voor u de beste optie: lenen, leasen of renten?

De beste optie van de drie hangt af van uw persoonlijke situatie. Hebt u onvoldoende eigen middelen, maar onmiddellijk een voertuig nodig? Dan is een leasing de betere oplossing. Hou er wel rekening mee dat u op het einde van de financiering een grote eenmalige kost heeft. U zult dus een nieuwe leasing of renting moeten starten, het restbedrag alsnog moeten lenen of tijdens de afschrijvingsperiode sparen om deze kost te financieren.

Hebt u voldoende eigen middelen om maandelijks iets meer te betalen of kunt u een deel van uw eigen middelen gebruiken om de maandelijks afbetaling van de lening te drukken door middel van een voorschot? Dan is een lening misschien beter voor u aangewezen. U bent dan onmiddellijk eigenaar en is er geen eindbedrag verschuldigd, u betaalt wel een licht hoger bedrag.

Bij Crelan bieden we klanten de mogelijkheid tot lenen via een professionele lening op afbetaling of via financiële leasing. Ontdek ons aanbod hier.

Nog vragen?

Disclaimer: De informatie uit deze publicatie vormt een algemene toelichting bij de financiële actualiteit en mag niet worden beschouwd als een concreet advies of aanbeveling met betrekking tot financiële producten.