De kracht van rente op rente en het sneeuwbaleffect bij pensioenopbouw

2 minuten leestijd

Einstein wees ooit de samengestelde rente aan als de allergrootste kracht van het universum. U zou het ook zo kunnen formuleren: vele kleintjes maken een groot. En dat groot is misschien nog een stuk groter dan u zich had voorgesteld. Ontdek wat rente op rente kan opleveren en hoe het bij de opbouw van uw vermogen een sneeuwbaleffect kan teweegbrengen.

Samengestelde rente: maximaal effect op lange termijn

Het effect van rente op rente manifesteert zich pas na verloop van jaren. Maar wanneer het eenmaal op kruissnelheid komt, gaat het duizelingwekkend snel. Laten we even kijken naar wat Einstein bedoelde:

Opbrengst

Starten met 100.000 euro 1% 3% 5% 7%
Na 1 jaar 101.000 103.000 105.000 107.000
Na 5 jaar 105.101 115.927 127.628 140.225
Na 10 jaar 110.452 134.391 162.889 196.715
Na 15 jaar 116.097 155.796 207.892 275.903

De kracht van de samengestelde rente verhoogt dus met de tijd en het behaalde rendement.
Hoe hoger het rendement, hoe meer opbrengst. Het rendement kunnen we uiteraard niet voorspellen. Maar een percentje meer geeft al snel grote verschillen …

Niet iedereen kan het zich veroorloven om zomaar een bedrag van 100.000 euro voor lange tijd vast te zetten, zegt u?

Opbrengst

100 euro per maand investeren 1% 3% 5% 7%
Na 5 jaar 6.154 6.474 6.810 7.160
Na 10 jaar 12.623 13.980 15.502 17.202
Na 15 jaar 19.421 22.681 26.596 31.286
Na 20 jaar 26.566 32.768 40.754 51.041

Uw pensioenkapitaal opbouwen: vroeg begonnen …

Wie jong is, is waarschijnlijk zijn of haar pensioen nog niet aan het opbouwen. En hoe de pensioenen zullen evolueren, is koffiedikkijken. Maar in de huidige omstandigheden kunt u er wel van uitgaan dat uw inkomen mogelijk zal terugvallen tot de helft van uw laatste loon. Dus is nadenken over het behoud van uw levensstandaard zeker geen overbodige luxe.

Net bij pensioensparen kan het effect van samengestelde rente maximaal spelen. Tenminste, als u er vroeg genoeg mee begint. We gaan uit van 82,50 euro per maand (x 12 maanden = 990 euro, ofwel het maximumbedrag waarop u momenteel 30% fiscaal voordeel kunt krijgen).

Opbrengst

82,5 euro per maand pensioensparen 1% 3% 5% 7%
Na 10 jaar 10.418 11.557 12.864 14.361
Na 15 jaar 16.029 18.770 22.143 26.303
Na 20 jaar 21.929 27.152 34.053 43.228
Na 40 jaar 48.712 76.586 126.416 217.799

Als u op uw 25ste begint met pensioensparen of start op uw 40ste: de kracht van de kapitalisatie eist dan al zijn rechten op. Wie er jong aan begint, heeft uitzicht op een mooi aanvullend pensioenkapitaal!

Let wel: beleggen in een pensioenspaarplan houdt ook risico’s in. Zo hebt u bijvoorbeeld geen waarborg of bescherming van het kapitaal en is het rendement vatbaar voor marktschommelingen.

Maar dat rendement is hoe dan ook al hoog omwille van het fiscaal voordeel. Wie 990 euro spaart, krijgt 297 euro terug via de afrekening van de inkomstenbelasting, wie 1270 euro spaart 317,50 euro. Op uw 60ste verjaardag wordt een bevrijdende taks van 8% ingehouden (huidig geldend percentage). Stortingen na die datum kunt u blijven aftrekken van uw belastbaar inkomen.

Een dergelijke opbrengst behalen met andere beleggingsproducten, is moeilijk (zo niet onmogelijk), terwijl toch de volledige 960 euro of 1270 euro wordt belegd.

Bouwt u met pensioensparen voldoende pensioenkapitaal op?

Pensioensparen is dus eigenlijk een must. Maar de vraag is of u met pensioensparen alleen voldoende kapitaal opbouwt om na uw pensioen een hoge levensstandaard te behouden. Dat kan alleen maar door goed op tijd met uw pensioenopbouw te beginnen

U zou die 297 euro een tweede keer op langere termijn kunnen beleggen via een regelmatige instap in beleggingsfondsen. Dat kan al vanaf 25 euro per maand.

Wilt u weten hoeveel pensioensparen u kan opleveren?

Disclaimer: De informatie uit deze publicatie vormt een algemene toelichting bij de financiële actualiteit en mag niet worden beschouwd als een concreet advies of aanbeveling met betrekking tot financiële producten.