De bijzondere kracht van samengestelde interest

3 minuten leestijd

Hield Albert Einstein van beleggen? Hij wees alleszins ooit het effect van ‘samengestelde interest’ aan als het achtste wereldwonder. U zou het ook zo kunnen formuleren: vele kleintjes maken samen één groot. Benieuwd wat rendement bovenop rendement kan opleveren voor uw vermogen?

Vermogen opbouwen met een sneeuwbaleffect

Stel: u investeert 100.000 euro, met een rendement van 3%. Na één jaar hebt u dan 103.000 euro in uw portefeuille: uw oorspronkelijke 100.000 euro + 3.000 euro interest. Tot zover het principe van interest.

Wat ‘samengestelde interest’ zo interessant maakt, is dat uw rendement in de loop der jaren begint te accumuleren. Want in het tweede jaar krijgt u niet opnieuw 3.000 euro interest. Neen, u verdient nu 3% interest op de 103.000 euro in uw portefeuille, ofwel 3.290 euro interest. Zo groeit uw vermogen jaar na jaar, en krijgt u dus ook interest op een steeds groter vermogen. Na 15 jaar is uw portefeuille al stevig gegroeid, tot 155.796 euro.

Gieten we alles in een tabel, dan wordt hieronder al snel duidelijk wat Einstein bedoelde.

Voorbeeld: starten met € 100.000

Opbrengst

1% 3% 5%
na 1 jaar 101.000 103.000 105.000
na 5 jaar 105.101 115.927 127.628
na 10 jaar 110.452 134.391 162.889
na 15 jaar 116.097 155.796 207.892

Het effect van ‘samengestelde interest’ manifesteert zich dus pas na verloop van jaren. Maar wanneer het eenmaal op kruissnelheid komt, gaat het duizelingwekkend snel.

Magische cent

Wat zou u kiezen als u de keuze kreeg? Een miljoen euro cash, of een magische cent die 30 dagen lang elke dag in waarde verdubbelt? De meeste mensen zouden kiezen voor het miljoen. Einstein niet. Want wie goed kan rekenen, weet dat de magische cent na een maand méér dan 5 miljoen waard is.

Het toont prima aan hoe een klein bedrag groot kan worden, als je het genoeg tijd geeft. En dat brengt ons meteen bij een volgende belangrijke les.

Vroeg begonnen is half gewonnen

De magische cent uit vorig voorbeeld? Die is na 20 dagen nog ‘maar’ 5.000 euro waard. Pas na 28 dagen klimt hij boven het miljoen uit. En dan gaat het plots snel.

Bij samengestelde interest is het niet anders: het effect wordt groter naarmate de jaren hun werk kunnen doen. Het is dus van groot belang om op tijd te beginnen met beleggen.

Bekend voorbeeld: pensioensparen

De Belg is verknocht aan pensioensparen. Geen wonder: het is een slimme belegging voor je oude dag én het wordt door de overheid gestimuleerd, met een fiscaal voordeel(*).

Pensioensparen is een uitstekend voorbeeld van een belegging waarbij het principe van samengestelde interest maximaal speelt. Tenminste, als u er vroeg genoeg mee begint. In onderstaand voorbeeld gaan we uit van 82,50 euro per maand (x 12 maanden = 990 euro, ofwel het maximumbedrag waarop u momenteel 30% fiscaal voordeel kunt krijgen).

Voorbeeld: 82,50 euro per maand pensioensparen

Opbrengst

1% 3% 5%
na 10 jaar 10.418 11.557 12.864
na 15 jaar 16.029 18.770 22.143
na 20 jaar 21.929 27.152 34.053
na 40 jaar 48.712 76.586 126.416

Ook hier blijkt meteen weer: hoe vroeger u eraan begint, hoe groter het sneeuwbaleffect.

Let wel: beleggen in een pensioenspaarfonds houdt ook risico’s in. Zo hebt u bijvoorbeeld geen waarborg of bescherming van het kapitaal en is het rendement vatbaar voor marktschommelingen.

(*)De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke persoon en is onderhevig aan eventuele wijzigingen in de toekomst.

Bouwt u voldoende pensioenkapitaal op?

Pensioensparen is dus eigenlijk een must. Maar de vraag is of u met pensioensparen alleen voldoende kapitaal opbouwt om na uw pensioen een hoge levensstandaard te behouden. Dat kan alleen maar door op tijd met uw pensioenopbouw te beginnen.

Wie 990 euro per jaar spaart, krijgt 297 euro terug via het fiscale voordeel. U zou die 297 euro een twééde keer op langere termijn kunnen beleggen, via een regelmatige instap in beleggingsfondsen. Dat kan al vanaf 25 euro per maand.

Als u net als Einstein goed kunt rekenen, kunt u via de ‘regel van 3’ uw potentiële rendement uitrekenen. Maar nog handiger is onze simulatietool.

Starten met beleggen?

Disclaimer: De informatie uit deze publicatie vormt een algemene toelichting bij de financiële actualiteit en mag niet worden beschouwd als een concreet advies of aanbeveling met betrekking tot financiële producten.