Welke 3 bedreigingen hangen beleggers (naast corona) nog boven het hoofd?

4 minuten leestijd

Hoe gaat u om met bedreigingen als belegger? Goede spaarders en beleggers kijken altijd naar de horizon

Tot Covid-19 de wereld in haar greep kreeg, lagen beleggers wakker van andere dingen dan pandemieën. De handelsoorlog, protectionisme, de Brexit, populisten … aan bedreigingen geen gebrek. Vandaag hoor je daar veel minder over, maar dat wil niet zeggen dat die risico’s verdwenen zijn.

Corona gaat momenteel met alle aandacht lopen. Men zegt weleens dat de financiële markten zich maar op een paar ontwikkelingen tegelijk kunnen focussen. Al het andere moet wijken, en beleggers zouden de koersen alleen sturen volgens het nieuws dat ze op dat moment met argusogen volgen. Vergis u echter niet. De markten zijn een optelsom van veel meningen. De zogenaamde wisdom of the crowd zorgt ervoor dat de markten wel degelijk evoluties incalculeren.

Het staat als een paal boven water dat enkele ontwikkelingen die zich nu nog schuilhouden in de coulissen, weldra weer op het voorplan zullen treden en de markten zullen beroeren en voor bedreigingen kunnen zorgen. Wanneer dat zal gebeuren, hangt af van de verdere evoluties in de coronacrisis. Eenmaal de scherpste kantjes eraf zijn of een vaccin dichterbij komt, komt er er weer wat ruimte vrij voor de volgende drie hete hangijzers of bedreigingen.

Bedreiging 1: De Brexit

Hoewel de Brexit al in juni 2016 een nipte meerderheid haalde in een referendum, en het Verenigd Koninkrijk begin dit jaar al uit de EU stapte, verandert alles pas vanaf 2021. Tot dan blijft het VK toegang hebben tot de eengemaakte Europese markt, alsof het nog steeds lid is. Dat betekent dat er in minder dan een half jaar een nieuwe handelsdeal moet zijn. Dat lijkt bijna onmogelijk: er moeten nog veel zaken geregeld worden en de wensen van enerzijds de regering-Johnson en anderzijds de EU liggen erg ver uit elkaar. De Britse premier Boris Johnson liet de uiterste datum waarop hij een verlenging van de bestaande voorwaarden kon vragen, voorbijgaan. De hoofdonderhandelaar van de EU, Michel Barnier, liet al weten dat er geen enkele vooruitgang geboekt wordt met de Britse onderhandelaars. Het lijkt erop dat de Britse regering aanstuurt op een harde Brexit. Dat zou een zware negatieve impact hebben op de handel tussen het VK en de EU. De handelsvoorwaarden vallen dan terug op minimale voorschriften van de Wereldhandelsorganisatie. Mogelijk gokt Johnson erop dat de EU ultiem een paar toegevingen zal doen om een harde Brexit te vermijden. Wat er ook van zij: het zal spannend worden. En België dreigt, samen met Ierland, tot de zwaarste slachtoffers te gaan behoren van zo’n verstoorde handelsrelatie met het VK.

Bedreiging 2: De Amerikaanse verkiezingen en de handelsoorlog met China

In november kiezen de Amerikanen of ze Donald Trump voor een tweede termijn als president willen, of de Democraat Joe Biden. Die gebeurtenis heeft een ook grote impact op enkele zaken die de financiële markten al voor de coronacrisis erg beroerden, zoals het Amerikaanse protectionisme en de handelsoorlog met China (en in minder mate Europa). Trump heeft de geschillen met China via een gedeeltelijk akkoord ondertussen gepauzeerd. Wellicht omdat de onrust over het conflict de economische groei drukte. En Trump weet als geen ander dat een slecht rapport over de economie zijn herverkiezing in gevaar kan brengen. In de peilingen staat hij er voorlopig niet zo goed voor. Als kat in het nauw kan hij nog gevaarlijke sprongen maken. Flinke taal tegenover China zal populair zijn in de verkiezingscampagne. Het is zeer de vraag of de relatie met de Chinezen onder Joe Biden als Amerikaanse president beter zal worden. Biden staat eveneens bekend als een havik tegenover China, dat een andere maatschappijvisie en een ander businessmodel voorstaat. Maar het land is wel zo succesvol dat het de economische, technologische en militaire leiderspositie van Amerika kan overnemen. Kortom: China zal nog jaren een hot topic blijven. In de aanloop naar de verkiezingen zullen financiële markten oog krijgen voor de presidentsrace. Trump is en blijft controversieel, maar Biden ligt niet voor de hand voor de financiële markten. Hij is namelijk voorstander van hogere bedrijfsbelastingen voor grote bedrijven. En hij zou door strengere milieuregels een einde kunnen maken aan de energie-onafhankelijkheid van de VS. Goedkope energie ‘van eigen bodem’ is een flinke stimulans geweest voor het Amerikaanse bedrijfsleven.

Andere bedreigingen: Een nieuwe mix en het enorme herstelplan van 750 miljard euro

Soms duikt er onverwacht nieuws op dat de financiële markten in een andere richting duwt, opwaarts óf neerwaarts. Alle gebeurtenissen lokken nieuwe reacties uit, die allemaal samen tot een dynamiek leiden die voorspellen zo moeilijk maakt. De coronacrisis is een goed voorbeeld: die heeft tot ongeziene maatregelen geleid van centrale bankiers en overheden. Dat deed de beurzen fors herstellen. ‘Dankzij’ corona vonden de politieke leiders in Europa een akkoord over het baanbrekende herstelfonds ter waarde van liefst 750 miljard euro. De nieuwe economische en financiële dynamiek daarvan kan groot zijn en zal de toekomst en de beurzen naar nieuwe wegen leiden. Voor het eerst in jaren kan Europa zich tegenover beleggers geloofwaardig opstellen. In die mate zelfs dat de euro opnieuw wat glans krijgt na jaren van dollarsterkte.

Vraagt u zich soms af waar de coronamiljarden voor het economisch herstel vandaan komen? We lichten dit graag even toe.

Disclaimer: De informatie uit deze publicatie vormt een algemene toelichting bij de financiële actualiteit en mag niet worden beschouwd als een concreet advies of aanbeveling met betrekking tot financiële producten.