Wat zijn uw rechten?

Om uw rechten uit te oefenen volstaat het om ons te contacteren via mail aan [email protected], met vermelding van het recht dat u wenst uit te oefenen. Gelieve elk verzoek te begeleiden met een kopij van de voorzijde van uw identiteitskaart, om uw identiteit te kunnen verifiëren. Indien uw rijksregisternummer vermeld wordt op de voorzijde van uw identiteitskaart, vragen wij u om veiligheidsredenen om dat gegeven onleesbaar te maken. U kan uw vraag tot uitoefening van uw rechten ook per post richten aan Crelan, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, ter attentie van ‘Data Protection and Privacy Office’.

Indien u op een gegeven ogenblik meent dat Crelan uw privacy schendt, dan kan u een klacht tot Crelan richten via Klachtenbehandeling. Als u niet akkoord bent met het standpunt van Crelan, kan u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming laat u toe volgende rechten uit te oefenen: