Exclusief beleggen met Delegio Privilege

Exclusief beleggen met Delegio Privilege

 • Exclusieve oplossing vanaf 100.000 euro
 • Elke 3 maanden uitgebreide rapportering
 • Successieplanning tegen gunsttarief

Wat Delegio Privilege voor u kan betekenen

U bent op zoek naar een eenvoudige en toch complete en exclusieve oplossing voor uw vermogen, vanaf 100.000 euro? En u wilt al uw vragen kunnen stellen aan een vertrouwenspersoon die uw situatie en verwachtingen kent?

Waarom exclusief beleggen?

Uw bankagent begeleidt u, op ieder moment
Hij helpt u met het zoeken naar de beste oplossing, wijst een externe deskundige aan op het gebied van successieplanning, en nodigt u minstens één keer per jaar uit om de balans op te maken van uw portefeuille.

Beleg in exclusieve fondsen
Dit met actief beheer en dagelijkse opvolging van experts, om uw vermogen maximaal te laten groeien. En u belegt ook in toekomstgerichte sectoren.

Exclusief in België beschikbaar via Crelan
De fondsen volgen de gekozen strategie en beleggen in een reeks zorgvuldig geselecteerde aandelen en obligaties die door experts van AXA Investment Managers worden beheerd. Ze behoren tot de top vermogensbeheerders ter wereld, met meer dan 20 jaar ervaring.

Extra inkomen uit uw beleggingen halen
U hebt de mogelijkheid om een extra inkomen uit uw beleggingen te halen.

Vertrekken vanuit een langetermijnvisie
De fondsbeheerder van AXA Investment Managers vertrekt voor het beheer van uw fonds vanuit een langetermijnvisie en een analyse van de economie. Hij grijpt kortetermijnkansen op de financiële markten en neemt beslissingen in lijn met de strategie en het risiconiveau zoals vastgelegd in het beleggingsbeleid van het fonds.

Keuze uit verschillende beleggingsstrategieën
Waarmee u op elk moment in lijn met uw risicoprofiel belegd, want aan beleggen zijn meer risico's verbonden dan aan sparen. Zo zijn zowel het rendement als uw kapitaal niet gegarandeerd.

Exclusieve fondsen en elke 3 maanden een uitgebreide rapportering

Het samenstellen en het beheer van de fondsen gebeurt door de experts van AXA Investment Managers.

 • AXA Investment Managers zijn lid van de AXA Groep en maken deel uit van de top 30 van de wereldranglijst van fondsbeheerders.
  Dit team van 12 portefeuillebeheerders heeft gemiddeld meer dan 20 jaar ervaring in vermogensbeheer. Een van de doelstellingen van AXA Investment Managers is om ecologische, sociale en bestuurlijke aspecten (ESG) te integreren in haar verantwoord beleggingsbeleid. De beheerder richt zich op toekomstgerichte sectoren en thema's: digitalisering, robotica, schone technologieën, vergrijzing van de bevolking, ...
 • Elke 3 maanden ontvangt u een uitgebreid rapport en een stand van zaken van uw portefeuille.
  Deze kwartaalrapporten lichten de prestatie van uw belegging toe. U kunt zich trouwens op elk ogenblik informeren over uw fonds(en) via een website, specifiek ontwikkeld om u altijd te kunnen informeren over de beslissingen van de beheerder.

Uw successieplanning tegen gunsttarief

Met uw belegging in Delegio Privilege denkt u ook aan uw toekomstige erfgenamen, namelijk dat er goed voor hen wordt gezorgd als er u iets overkomt. Voor beleggers die een flink vermogen hebben opgebouwd, zijn er heel wat mogelijkheden waardoor dit proces een stuk ingewikkelder kan uitpakken.

Een externe partner diept dit voor u verder uit en geeft advies om uw vermogen beter te structureren, te optimaliseren nu en voor de toekomst. Dit allemaal tegen een voorkeurstarief.

Naast een analyse van uw vermogen, krijgt u een idee van wat u ongeveer aan erfbelasting/successierechten zal moeten betalen en helpt deze externe partner u met uw successieplanning, waaronder het opstellen van een:

 • testament,
 • erfovereenkomst,
 • zorgvolmacht,
 • schenking,
 • enz.

Bepalen wie uw geld erft, is slechts één aspect van een nalatenschap. Maar naar wie gaat uw huis of vastgoed, of uw auto? Hebt u een familiebedrijf? Beleggers met kinderen onder de achttien doen er wellicht goed aan vast te leggen wanneer hun kinderen de erfenis zullen krijgen.

Wat zijn de risico's?

Beleggen biedt een potentieel hoger rendement dan sparen. Vooral op de lange termijn. Maar beleggen houdt ook risico’s in. In sommige gevallen loopt u het risico om uw belegging geheel of gedeeltelijk te verliezen. Maar door te beleggen met geld dat u voor langere tijd kunt missen, te spreiden in de tijd en te zorgen dat u niet alle eieren in 1 mand legt, vermindert u dit risico.

Die risico’s kunnen dus mogelijk uitgevlakt worden op de lange termijn. Wanneer moet u dan starten met beleggen? Hét ideale moment om in te stappen bestaat niet. Maar wachten is niet de beste strategie. Wachten houdt in dat u potentieel rendement aan zich laat voorbijgaan. De fondsenbeheerders doen er uiteraard alles aan om het risico op eventueel kapitaalverlies maximaal te beperken.

Wat zijn de kosten?

 • Er zijn geen instapkosten en geen bewaarkosten voor het aanbod van Delegio Privilege.
 • De jaarlijkse servicekosten om van de diensten van Delegio Privilege te kunnen genieten, bedragen 0,46% exclusief btw van uw belegd vermogen, met een minimum van 100.000 euro belegd vermogen.

U geniet bovendien van exclusieve diensten tegen een gunsttarief, zoals een analyse van uw vermogen en uw nalatenschap door externe experts in financiële planning.