Een project indienen


Persoonlijke gegevens

Project

Gedetailleerde omschrijving van het project

Bijvoorbeeld: België, Vlaanderen, naam van de provincie, naam van de gemeente
De gegevens van de drie coöperanten moeten vermeld worden bij het indienen van uw project.
Een financieel plan is verplicht mee te sturen. (Max. 2MB)
Voeg hier eventueel een extra bijlage toe die uw project verduidelijkt (een foto, een planning, het programma...) (Max. 2MB)

Crelan NV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens verzameld door Crelan NV en CrelanCo CV, hierna ‘Crelan’ genoemd. Crelan zal uw gegevens enkel verwerken voor de doelen zoals beschreven in de uitgebreide Crelan Privacy Verklaring (zie verder). Crelan neemt de nodige maatregelen om uw gegevens te beschermen en ze te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Als klant heeft u bepaalde rechten die u kosteloos kan uitoefenen. Voor meer informatie hierover of voor verdere toelichting omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen we naar de uitgebreide Crelan Privacy Verklaring, beschikbaar in onze kantoren en op de website van de bank: https://www.crelan.be/nl/privacy. Indien u nog verdere vragen heeft, kan u contact opnemen via mail aan privacy@crelan.be of per post aan Crelan, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, ter attentie van ‘Data Protection and Privacy Office’.