Spaarrekeningen

Spaarrekeningen vergelijken

 • Sparen voor later
 • Gratis spaarrekeningen
 • U stort en haalt af wanneer het u uitkomt

Wat is een gereglementeerde spaarrekening?

Een gereglementeerde spaarrekening is een fiscaal voordelige spaarrekening van onbepaalde duur die een basisrente én een getrouwheidspremie uitkeert.
Onze gereglementeerde spaarrekeningen voor particulieren worden aangeboden door CV CrelanCo, lid van de Federatie van kredietinstellingen ‘Crelan’, onderdeel van de groep Crelan. Belgisch recht is van toepassing.

Vergelijk onze spaarrekeningen

Sparen voor onverwachte uitgaven of voor iets speciaals of gewoonweg voor de toekomst? Vergelijk onze gereglementeerde spaarrekeningen en kies de geschikte rekening. Combineren kan ook en het is gratis!

Vergelijking

Crelan Spaarboekje

Crelan Direct boekje

Crelan Horizon Plus boekje

De klassieke spaarrekening Sparen voor onverwachte uitgaven Sparen met focus op getrouwheidspremie

Categorie (*)

A A B

Basisrente
op jaarbasis

0,45%

0,45%

0,25%

Getrouwheidspremie
op jaarbasis

0,45% 0,55%

1,75%
0,70% (boven € 250.000) (**)

Max.inlage

niet van toepassing niet van toepassing € 250.000
Openen via

Crelan Mobile-app /
uw bankagent

uw bankagent uw bankagent

 (*) Omschrijving spaarcategorieën
Categorie A: dit is een klassieke gereglementeerde spaarrekening.
Er is geen enkele voorwaarde verbonden aan de basisrente en ook niet aan de getrouwheidspremie.
Categorie B: dit is een gereglementeerde spaarrekening waaraan bepaalde voorwaarden verbonden zijn, zoals een maximuminlage.
(**) Crelan past een andere getrouwheidspremie toe (0,70%) als het gedeponeerde bedrag meer bedraagt dan de maximuminlage.

Wat is de rente op een spaarrekening?

De rentevoet bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie. De percentages zijn op jaarbasis en kunnen op elk ogenblik worden herzien. We publiceren elke wijziging op deze website en vermelden die op de rekeninguittreksels.

Basisrente

De basisrente is de vergoeding die u krijgt voor elke dag dat uw spaargeld op uw rekening staat. De basisrente wordt dagelijks berekend en wordt toegepast op het volledige saldo. Het geld op uw spaarrekening brengt basisrente op vanaf de kalenderdag van de storting en brengt geen rente meer op vanaf de kalenderdag van de geldopname. De basisrente wordt jaarlijks uitbetaald op 1 januari of wanneer u uw spaarrekening afsluit.

Getrouwheidspremie

De getrouwheidspremie ontvangt u op het bedrag dat 12 maanden onafgebroken op uw spaarrekening staat. De getrouwheidspremie loopt vanaf de kalenderdag van de storting. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe wervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. Als u uw geld eerder afhaalt, verliest u de getrouwheidspremie en krijgt u alleen de basisrente. De getrouwheidspremie wordt betaald op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, dit is op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober of bij afsluiting van de rekening.

Essentiële spaardersinformatie

Lees het document 'Essentiële spaardersinformatie' vooraleer u de spaarrekening opent. Dit document is ook gratis verkrijgbaar in elk Crelan- kantoor.

Waarom een spaarrekening openen?

 • Openen en sluiten is volledig gratis
  Het openen en sluiten van een spaarrekening is gratis, alsook kunt u gratis elektronische rekeninguittreksels via myCrelan bekijken.
 • Interesten tot 1.020 euro fiscaal vrijgesteld
  De interesten van al uw gereglementeerde spaarrekeningen samen zijn tot een maximum van 1.020 euro voor een natuurlijke persoon met verblijfplaats in België (2.040 euro voor gehuwden of wettelijk samenwonenden) vrijgesteld van roerende voorheffing (inkomstenjaar 2024, aanslagjaar 2025). Op interesten boven deze schijf geldt een roerende voorheffing van 15%.
 • Eenvoudig geld storten en opnemen
  U kunt gemakkelijk geld storten en opnemen. Daarnaast beheert u uw rekening eenvoudig online via uw mobile banking-app of homebanking.
 • Automatisch sparen
  Spaar regelmatig zonder er telkens aan te moeten denken door middel van een automatische spaaropdracht. Het ingestelde bedrag kunt u op elk moment wijzigen.

Wat zijn de kosten van een spaarrekening?

 • Opening/afsluiting/jaarlijks beheer: gratis
 • Rekeninguittreksels:
  * Elektronisch: gratis via myCrelan
  * Papieren rekeninguittreksels: jaarlijkse forfaitaire kosten in functie van de verzendfrequentie:
    - Driemaandelijkse verzending (gratis voor CrelanCo-coöperanten van 70 jaar of ouder zonder abonnement op myCrelan): € 9,00
    - Maandelijkse verzending: € 18,00
    - Wekelijkse verzending: € 72,00
    - Dagelijkse verzending: € 180,00

Wat zijn de risico’s van een spaarrekening?

 • Risico op faillissement
  De bedragen die u stort op uw spaarrekeningen worden tot 100.000 euro per persoon beschermd door het Belgische depositogarantiestelsel. Bij faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling loopt u het risico uw spaargeld boven dat beschermde maximumbedrag te verliezen. Het kan ook dat u wordt onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (bail-in) van uw spaargeld boven die beschermde 100.000 euro. Meer info vindt u in de 'Informatiefiche over de depositobescherming'.
 • Inflatierisico
  Aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het gestorte bedrag.

Meer informatie over de werking van de rekening, de tarieven en de contractuele voorwaarden leest u in:

Hoe een spaarrekening openen?

1. Kom langs in een Crelan-kantoor in uw buurt

Maak een afspraak, of ga langs tijdens de openingsuren.

2. Uw Crelan-agent geeft u alle nodige informatie

Uw agent luistert naar u: u legt uw plannen en uw persoonlijke situatie uit. Uw agent begeleidt u naar de gepaste oplossing en opent samen met u uw nieuwe spaarrekening.

3. U kunt direct aan de slag met sparen

U kunt dan meteen online aan de slag met uw nieuwe spaarrekening: saldo bekijken, geld storten ... allemaal in een paar klikken via uw Crelan Mobile app of myCrelan.

Het Crelan Spaarboekje kan eveneens via de Crelan Mobile-app worden geopend.

Klachtendienst

Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de Crelan klachtendienst, ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier. Als u niet tevreden bent met het antwoord, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel.