Crelan Excellence Pack

Wat zit er in het Crelan Excellence Pack?

Producten

Gratis verrichtingen

  • Vervanging van verloren of gestolen kaart
  • Verwerking van cheques, uitgegeven en geïncasseerd in België
  • Bestelling van cheques
  • Bestelling van papieren overschrijvingen met doorslag
  • Overschrijving in euro naar een niet-Crelan-rekening uitgevoerd in het kantoor
  • Geen toeslag op dringende overschrijving in euro naar een andere bank
  • Geen vergoeding voor verwerping betalingsopdracht wegens ontoereikend saldo.

Tarief

  • 8 euro per maand
  • Coöperanten krijgen een voordeeltarief op de prijs van een Pack.

De vergelijkingstool van de kosten voor de meest voorkomende diensten van zichtrekeningen, conform artikel VII. 4/4, §3 van de code economisch recht, wordt ter beschikking gesteld door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Tarieflijst particulieren (Download het bestand )
Lijst van de meest representatieve aan een betaalrekening verbonden diensten (Download het bestand )
Excellence Pack: Informatiedocument betreffende de vergoedingen (Download het bestand )