Crelan Excellence Pack

Wat zit er in het Crelan Excellence Pack:

Producten:

Gratis verrichtingen:

  • Vervanging van verloren of gestolen kaart
  • Verwerking van cheques, uitgegeven en geïncasseerd in België
  • Bestelling van cheques
  • Bestelling van papieren overschrijvingen met doorslag
  • Overschrijving in euro naar een niet-Crelan-rekening uitgevoerd in het kantoor
  • Geen toeslag op dringende overschrijving in euro naar een andere bank
  • Geen vergoeding voor verwerping betalingsopdracht wegens ontoereikend saldo
Tarieflijst particulieren (Download het bestand )
Lijst van de meest representatieve aan een betaalrekening verbonden diensten (Download het bestand )
Excellence Pack: Informatiedocument betreffende de vergoedingen (Download het bestand )