Risico versus rendement: de juiste balans bij beleggen

3 minuten leestijd

Wie wil starten met beleggen komt er al snel achter: hoe meer risico u bereid bent te nemen, hoe groter het potentiële rendement. Maar hoe bepaalt u hoeveel risico u wilt nemen in uw jacht op rendement? Als u onze drie basisprincipes in gedachten houdt, kunt u de volatiliteit van de beurs zelfs in uw voordeel laten werken.

De toonaangevende Amerikaanse beursindex heeft een track-record die doet duizelen: tussen 1802 en 2013 zette ze gemiddeld een reële return van 6,7% per jaar neer. En dat terwijl het rendement van een portefeuille met risicoloze kortetermijntegoeden over diezelfde periode slechts 2,7% bedroeg.

Dichter bij huis vertelt onze Belgische beursindex een soortgelijk verhaal. Toen de Bel-20 in 1991 boven de doopvont werd gehouden, ging ze van start met een waarde van 1.000 punten. In exact 30 jaar tijd bereikte ze, met ups en downs, een waarde van 4.169 punten, op 16 december 2021. Dat komt overeen met een koerswinst van gemiddeld 4,71 procent per jaar (bron: Euronext). Worden ook de uitbetaalde dividenden in rekening gebracht, dan ligt de gemiddelde return van de Bel-20 zelfs boven de 8% per jaar. Deze cijfers staan in schril contrast met het vele malen lagere rendement van spaarrekeningen.

Tussen crisis en crash

Een veel gemaakte fout is dat beleggers zich blindstaren op zulke indrukwekkende grafieken: resultaten uit het verleden bieden immers geen garanties voor de toekomst. Bovendien mag u ook de risico’s van de beurs niet uit het oog verliezen. Misschien herinnert u zich nog de wereldwijde financiële crisis van 2008 of de crash van de beurskoersen na de aanslagen van 9 september 2001.

Wie op lange termijn een mooi rendement wil najagen, moet er op korte termijn soms ook wat koersschommelingen bij nemen. Maar wanneer u de onderstaande drie basisprincipes voor ogen houdt, dan hoeven de grillen van de beurs u niet uit uw slaap te houden. Sterker nog: als u het verstandig aanpakt, kunt u zelfs die volatiliteit in uw voordeel laten spelen.

Eerste basisprincipe: beleg op lange termijn

Na iedere periode van dalende koersen – ook wel een berenmarkt genoemd – volgt vroeg of laat een heropleving, of in het beursjargon: een stierenmarkt. Zo werden in het verleden zelfs de zwaarste verliezen altijd weer goedgemaakt. Een voldoende lange tijdshorizon is de eerste sleutel tot succes op de beurs.

Tweede basisprincipe: beleg gespreid in de tijd

Door uw instap in de markt te spreiden in de tijd laat u de volatiliteit in uw voordeel spelen. Dat biedt u tijdens koersdips de mogelijkheid om bij te kopen tegen lagere prijzen. Daar profiteert u van als de koersen na verloop van tijd weer herstellen.

De voordelen op een rij:

  • u hoeft zich niet te bekommeren over het juiste instapmoment om te beleggen;
  • u laat zich minder leiden door uw emoties;
  • uw rendementen worden gelijkmatig gespreid in de tijd.

Periodiek of gespreid beleggen in fondsen kan via een beleggingsplan, al vanaf 25 euro per maandWenst u éénmalig een groter bedrag te beleggen? Spreid dan uw instap over enkele maanden.

Derde basisprincipe: zorg voor spreiding in uw portefeuille

Zorg voor voldoende spreiding in uw portefeuille om schokken op te vangen als de beurzen even een duik nemen. Dat is uitgerekend het grote voordeel van beleggingsfondsen: daarmee stapt u meteen in een ruim gediversifieerde portefeuille.

Een plan op uw maat

Samengevat: om een potentieel hoger rendement te halen, moet u bereid zijn om risico te nemen. Want risico en rendement gaan hand in hand. Maar dat risico moet wel in overeenstemming zijn met uw beleggersprofiel, uw doelen en uw verwachtingen. Laat daarom uw beleggingen aansluiten op uw plannen en doelen. Uw bankagent kan u helpen om die in kaart te brengen aan de hand van een financiële check-up. Die legt u ook graag de kenmerken, risico’s, kosten en lasten uit van de financiële instrumenten waarin u wil beleggen.

Starten met beleggen?

Disclaimer: De informatie uit deze publicatie vormt een algemene toelichting bij de financiële actualiteit en mag niet worden beschouwd als een concreet advies of aanbeveling met betrekking tot financiële producten.