Accountant Events

Vennootschapsbelasting: hete hangijzers en een blik op de toekomst

- november 2023

Het is tijd om moedige keuzes te maken en werk te maken van een grondige belastinghervorming.

De door minister Van Peteghem geplande belastinghervorming is er toch niet gekomen.

Daarentegen zijn er de afgelopen jaren wel degelijk wetswijzigingen doorgevoerd op fiscaal vlak die een belangrijke impact kunnen hebben op de praktijk.

Onze gastspreker Jan Verhoeye schetst tijdens zijn uiteenzetting de stand van zaken rond de fiscale hervorming. Hij biedt tegelijkertijd, met het oog op de komende politieke deadlines, een exclusieve kijk op de toekomst.

Als onderdeel van zijn presentatie behandelt onze spreker nog een aantal andere actuele thema’s.

Hebt u na het bijwonen van het Accountant Event nog vragen?

Contacteer dan de bankagent van wie u de uitnodiging voor het event ontving. Hij/zij zal met plezier al uw vragen beantwoorden.
Hopelijk tot de volgende editie!