Actualisering van klantgegevens

Crelan wil u (nog) beter leren kennen

En daarom zijn wij op zoek naar informatie.  Extra info over onze klanten.  Over u dus. Niet dat we u nog niet zouden kennen, maar wel omdat tijden, en ook wet- en regelgevingen veranderen en die nieuwe regels meteen alle banken verplichten extra info over hun klanten op te vragen.  Crelan vormt daarop geen uitzondering.

Waarom ?

Omdat een bank meer is dan alleen maar uw vertrouwde bankier.  Uw bankier, ook Crelan, heeft ook een belangrijke maatschappelijke rol.  Die rol vullen wij niet alleen in door ons coöperatief gedachtengoed.  Als verantwoorde en verantwoordelijke bankier heeft elke bank ook een belangrijke maatschappelijke rol ter bescherming van de maatschappij.  Dat klinkt zeer gewichtig, en dat is het ook.  Banken kregen door allerlei wetten een belangrijke rol toebedeeld in het opsporen van verdachte praktijken en verrichtingen.  Om die opdracht correct te kunnen uitvoeren moeten banken weten wie hun klanten zijn, waarom ze een rekening willen openen of aanhouden en welke verrichtingen tot het normale transactiepatroon behoren. Zo werken banken mee in de strijd tegen het witwassen van gelden, zo bijvoorbeeld van gelden die hun fiscaal regime niet ondergingen.

“banken moeten hun klanten vragen om hun identiteits- en andere gegevens te delen, en moeten deze gegevens ook regelmatig actualiseren”

Maar Crelan kent mij toch al ?

Waarom vraagt Crelan deze informatie dan nog op aan bestaande klanten?  Het klopt dat wij al van bij de start van onze bancaire relatie essentiële gegevens opvroegen.  Maar de regelgeving veranderde.  De gegevens waarop een bank zich ondertussen moet baseren om het risico van elke klant te kunnen inschatten en inschalen worden steeds fijnmaziger.  Ja, Crelan kent haar klanten!  Maar kent zij haar klanten en hun betaalverkeer voldoende om ook aan de door de wetgever opgelegde vereisten rond correcte inschatting van “aard en doel van elke relatie” te voldoen?  Dat laatste vereist dus ook een update en aanvulling van onze gegevens.  Ook bij onze bestaande klanten.  We dienen naast het klassieke “naam, adres, telefoonnummer” ook een aantal extra, aanvullende vragen te stellen.  Want Crelan wil u nog beter leren kennen.

Niemand is als een ander. Iedereen is uniek.

Op basis van de ingezamelde informatie zal Crelan dan uw je eigen, specifieke klanten-profiel opmaken.  Specifiek voor, van en over jou.  Er wordt daarbij niet alleen gekeken naar je klassieke klantengegevens, maar ook naar de partijen waarmee je nu en straks betalingen gaat uitvoeren.  En die optelsom is voor niemand hetzelfde.  Iedereen is uniek.

En dat geeft voor iedereen een individuele risicoanalyse

Bij de opbouw van je unieke profiel zal Crelan bijvoorbeeld. ook rekening houden met het feit of jij voor de volgende periode al dan niet veel transacties met het buitenland verwacht op je rekeningen en of  je veel cashtransacties verwacht.   Het kan dus zijn dat Crelan je straks nog extra vragen stelt over één bepaalde transactie.  Zo willen we zeker zijn dat de transactie op je rekening voor jou “normaal” is, en hopelijk niet door een fraudeur op of via jouw rekening werd uitgevoerd.  Dat is de risicoanalyse die Crelan voor jou moet opnemen, en dat ook met plezier en met volle engagement voor jou zal doen.

Niet zonder gevolg

Schrik dus niet wanneer Crelan je nu - om dat individuele profiel te kunnen opbouwen - om deze extra info vraagt.  We volgen hiermee de standaard “veiligheidsprocedures”, en moeten die daarna trouwens regelmatig herhalen.  Meer nog: Crelan zal na het inzamelen van die info, deze gegevens dus ook moeten gebruiken om je transacties er aan af te toetsen.  Dat is net de bedoeling van de hele opdracht.  Op die manier vervult de bank haar maatschappelijke rol ter bescherming van de maatschappij, en kunnen we ook sneller tussenkomen wanneer jij als klant eventueel slachtoffer zou zijn geworden van een slinkse fraudeur.  Antwoord straks dus niet te snel of ga niet te licht over de gestelde vragen heen.  Wijken later je transacties te veel af van je eigen antwoorden, dan moet de bank je op dat moment nog extra bevragen over die afwijkende transacties.  Nu snel, snel er overheen gaan, is straks voor nog meer vragen staan.

“Banken zullen daarna de transacties van de klant moeten aftoetsen aan hun eerdere antwoorden.  Is er te grote afwijking dan moet de bank die klant bevragen”

Als een goede huisvader

Het is jammer genoeg een feit: geld doet de economie draaien.  Maar soms wordt het ook gebruikt om criminele activiteiten te financieren of om frauduleus geld wit te wassen.  De veiligheid van jouw bankrekening en banktransacties garanderen: dat is onze prioriteit.  Hebben wij voldoende informatie over jouw en over de te verwachten transacties, dan lukt dat vlotter. Plus, die info helpt ons ook om verdachte of atypische verrichtingen beter op te sporen en te onderzoeken.

Wat gebeurt er met die info ?

Je kan gerust zijn.  Crelan past goed op al je gegevens.  Ze zijn er 100% veilig en je privacy is 100% gegarandeerd. Periodiek zal Crelan ze nog eens opnieuw updaten  zodat ze actueel blijven. Verandert er iets aan je gegevens (bijvoorbeeld na een verhuis of een echtscheiding of verander je van werk)? Denk er dan zelf even aan om je bank op de hoogte te brengen.