Basisbankdienst voor ondernemingen

In het kader van de basisbankdienst voor ondernemingen zijn Crelan NV en de basisbankdienst-kamer (FOD Economie) gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

De basisbankdienst-kamer verwerkt de gegevens met oog op het vervullen van een wettelijke verplichting; met name het beheer van de procedure bij de basisbankdienst-kamer, en het opstellen van rapporten en statistieken aan de hand waarvan de basisbankdienst-kamer zijn activiteiten kan optimaliseren en zijn werking kan verbeteren.

De basisbankdienstkamer bewaart de persoonsgegevens niet langer dan twee jaar vanaf haar beslissing. In geval van gerechtelijke procedure kan deze termijn worden verlengd tot het moment dat de uitspraak in kracht van gewijsde is getreden.

De basisbankdienstkamer kan gecontacteerd worden via: Federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - T.a.v. de basisbankdienst-kamer, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel of [email protected].