Hoelang bewaart Crelan uw persoonsgegevens?

Crelan bewaart de persoonsgegevens die verzameld worden met betrekking tot de overeenkomst tijdens de hele duur van de contractuele relatie, dit verlengd met de wettelijke bewaartermijn of met de verjaringstermijn om het hoofd te kunnen bieden aan een vordering of eventueel verhaal, ingesteld na het einde van de contractuele relatie.

In de praktijk wil dit zeggen dat gegevens m.b.t. de klantrelatie tot 10 jaar na het beëindigen van de relatie moeten bewaard worden. Voor productgegevens is dit tot 10 jaar nadat het product door u werd opgezegd.

Crelan bewaart:

  • de persoonsgegevens met betrekking tot prospecten of aanvragen tot een klantenrelatie waaraan Crelan geen gevolg heeft gegeven tot twee jaar na het verzamelen van de gegevens of de weigering van de aanvraag;
  • opnames van telefoongesprekken met Customer Care om de kwaliteit van de dienstverlening te controleren en te verbeteren gedurende 1 maand;
  • de persoonsgegevens met betrekking tot geweigerde kredietaanvragen of kredietaanvragen die niet tot een kredietovereenkomst hebben geleid, tot drie jaar na de datum van raadpleging van de Centrale voor kredieten aan particulieren;
  • beeldopnamen van bewakingscamera’s gedurende 30 dagen.