Broeiklas voor talent

Broeikas

Crelan Foundation steunt “Broeiklas voor talent” (uit Aalst) die inzet op de talenten van kwetsbare kinderen.

Broeiklas vzw biedt in de regio rond Aalst studiebegeleiding aan lagere schoolkinderen uit kwetsbare gezinnen. Dit in samenwerking met CLB-zorgcoördinatoren en hulpverleningsinstanties zoals OCMW Aalst. Door in te zetten op de talenten van de kinderen wil men leerachterstand vermijden. Een positief zelfbeeld zorgt immers voor een verhoogde weerbaarheid en meer zelfvertrouwen. In 2019 ondersteunden een twintigtal vrijwilligers een honderdtal kinderen. Broeiklas heeft intussen een voltijdse medewerker aangeworven voor de coördinatie van dit project, het wegwerken van de lange wachtlijst en de zoektocht naar financiële middelen.

Crelan Foundation helpt met plezier voor de huur van de lokalen, de aankoop van didactisch materiaal en de vorming van de vrijwilligers.