De bankoverstapdienst

Makkelijk overstappen naar Crelan

Uit wat bestaat de bankoverstapdienst?

De bankoverstapdienst is een samenwerking tussen de Belgische banken met het oog op een vlotte  overstap van de ene bank naar de andere bank op vlak van het betaalverkeer. De bedoeling is dat u niet met 2 banken moet communiceren, maar dat de nieuwe bank alles voor u regelt. Dit wil zeggen:  

Spaar- en beleggingsproducten en kredieten vallen buiten het opzet van de bankoverstapdienst.

De bankoverstap naar Crelan

Beslis eerst of u uw zichtrekeningen bij de andere bank wilt behouden, dan wel afsluiten. Hou daarbij rekening met eerder gemaakte afspraken, zoals bijvoorbeeld een loonstorting als voorwaarde voor een lening.

U hebt 3 mogelijkheden:

  1. overdracht van zichtrekeningen en betalingsopdrachten naar Crelan;
  2. overdracht van zichtrekeningen naar Crelan, maar zonder overdracht van de betalingsopdrachten;
  3. overdracht van betalingsopdrachten naar Crelan, maar u behoudt de zichtrekening bij de andere bank.

Vervolgens ondertekent u in een Crelan-kantoor een aanvraag tot bankoverstap. Als er meerdere titularissen zijn, dan moeten die allemaal samen de aanvraag tot bankoverstap ondertekenen. 

Crelan zorgt ervoor dat de overstap vlot verloopt.

  • Rekeningen en betaalkaarten (bankkaart, Visa): Crelan opent de nieuwe rekeningen en betaalkaarten en vraagt aan uw oude bank om de rekeningen en kaarten af te sluiten. Voor de nog niet verrekende uitgaven geeft u aan Crelan de toestemming om die bedragen aan uw vorige bank te betalen.
  • Europese domiciliëringen (vb. voor gas, water, abonnementen en regelmatige ontvangsten (vb. van werkgever, mutualiteit): Crelan zet deze over naar uw nieuwe Crelan Zichtrekening.
  • Doorlopende opdrachten (vb. voor huur, alimentatie): Crelan vraagt bij uw oude bank een overzicht van alle automatische betaalopdrachten en zet deze over naar uw nieuwe Crelan Zichtrekening als u dat wenst. Opdrachten in een andere munt of naar een land buiten de Europese betaalruimte SEPA worden niet automatisch overgebracht.  

Wat doet u zelf?

  • Breng uw relaties op de hoogte van het nieuwe rekeningnummer. Vermeld het nieuwe rekeningnummer ook op uw volgende belastingaangifte.
  • Doorlopende opdrachten in een vreemde munt of naar een land buiten de SEPA-zone worden niet automatisch overgezet. U kunt deze zelf opnieuw ingeven via myCrelan.
  • Na ontvangst van de nieuwe betaalkaarten (Bancontact, Visa): Vernietig de oude betaalkaarten door die door te knippen.  

De bankoverstap van Crelan naar een andere bank

Wenst u over te stappen naar een andere bank? Dan verloopt het proces in de omgekeerde richting en ondertekent u een aanvraag tot bankoverstap bij de andere bank.