Hippotherapie met leerlingen uit het buitengewoon onderwijs

De school voor buitengewoon onderwijs ‘De Rozenkrans’ uit de Westhoek wil met therapeutisch paardrijden de levenskwaliteit van jongeren met een zwaar mentale beperking verbeteren. Crelan Foundation doet hiervoor graag een duit in het zakje.

hippothérapie

Hippotherapie is therapeutisch en orthopedagogisch werken met een paard om de levenskwaliteit van kinderen/jongeren met een matig tot zware mentale beperking (syndroom van down, autisme …) te verbeteren.

Dit therapeutisch paardrijden maakt deel uit van een breder revaliderend of therapeutisch behandelplan van leerlingen uit twee klassen van ‘De Rozenkrans’. Door de omgang met paarden en de ritmische bewegingen van het paard kunnen kinderen met een motorische/cognitieve beperking hun perceptie van ruimte en oriëntatie, lichaamsbeeld, fijne motoriek, cognitie en communicatie ontwikkelen.

Crelan Foundation maakt graag een bedrag vrij voor dit bijzondere project.