Homaar

Homaar

Crelan Foundation heeft een gift gedaan aan de vzw Villa Omaar uit Oost-Vlaanderen voor het project ‘Homaar’ waar op een laagdrempelige manier proactief hulp geboden wordt aan jongeren in nood.

Vzw Villa Omaar (Wetteren) lanceert het project ‘Homaar’ voor jongeren in nood. Op sociaal innovatieve wijze zorgt men voor de invulling van een hiaat in de psychische hulpverlening. Ze vormt een tussenschakel tussen de eerstelijnshulp van het CLB en de opname in een psychiatrische instelling. Homaar wil immers de escalatie van problemen vermijden. Daarom zetten ze in op het bevorderen van de emotionele expressievaardigheid, de talenten, veerkracht en weerbaarheid van de adolescenten. Dit op een laagdrempelige manier, tegen een inkomensgerelateerd tarief of waar mogelijk zelf gratis.