Initiatieven in de academische wereld

Er komen heel wat uitdagingen af op de land- en tuinbouw. De toekomst van de sector is afhankelijk van de manier waarop hij daarmee weet om te gaan. Academisch onderzoek en innovatie zijn daarvoor van groot belang. Daarom financiert Crelan een leerstoel aan twee landbouwfaculteiten die in ons land op dat vlak toonaangevend zijn.

UGent

De Crelan-leerstoel voor innovatie en duurzame landbouw aan UGent bestaat sinds 2015. Vanuit zijn sterk maatschappelijk engagement wil hij een continue kennisstroom naar stakeholders in diverse domeinen op gang houden.

De drie pijlers waarrond de leerstoel zijn activiteiten organiseert, zijn:

  • communicatie vanuit de academische wereld
  • innovatie
  • opleiding

De resultaten van 2019 situeren zich op het vlak van:

  • de begeleiding van jonge ondernemers met innovatieve ideeën in de landbouw
  • relevante nieuwe samenwerkingsverbanden
  • nieuwe maatschappelijk relevante projecten
  • de uitbreiding van sociale netwerken

Gembloux Agro-Bio Tech – ULiège

De Crelan-leerstoel voor de structurering van korte ketens in Wallonië (Chaire scientifique pour la structuration des circuits courts wallons) is actief sinds 2017. Hij mikt op een collectieve dynamiek van reflectie en co-creatie van kennis door zowel wetenschappers als actoren uit de praktijk.

Om innoverende economische en organisatiemodellen te stimuleren zet het wetenschappelijk team samen met sleutelfiguren uit de korte ketens over het Waalse grondgebied ontmoetingsmomenten op. Daar worden aanbodstrategieën uitgewerkt die gericht zijn op de bevoorrading van cateringbedrijven met lokale producten.