Praktische fiche : Kindje geboren?

Met dit overzicht verliest u niets uit het oog.

1 | Hebt u uw kind al aangegeven bij de gemeente?

Wanneer uw kind aangeven?

Wanneer uw kindje geboren is, krijgt u 15 dagen de tijd om de geboorte van uw kind aan te geven bij de dienst burgerzaken van de geboorteplaats van uw kind. Handige informatie daarover vindt u meestal op de website van de stad zelf. De aangifte is gratis maar moet wel gebeuren.

Wie kan uw kind aangeven?

De aangifte gebeurt door de moeder, de vader/meemoeder of beiden samen.
De vader of meemoeder kan het kind enkel aangeven:

 • Als hij of zij gehuwd is met de moeder;
 • Als hij of zij voor de geboorte het kind erkend heeft.

Niet gehuwd en is de erkenning nog niet in orde? Niet erg, dit kunt u tijdens de aangifte nog in orde maken maar dan moet de moeder wel mee zijn.

Welke documenten ontvangt u?

Bij de aangifte krijgt u enkele documenten die u later nog nodig zult hebben:

 • Als hij of zij gehuwd is met de moeder;
 • Als hij of zij voor de geboorte het kind erkend heeft.

2 | Hebt u al een groeipakket (kinderbijslag) aangevraagd?

Waar kunt u het groeipakket aanvragen?

Voor een eerste kindje kunt u het groeipakket (de vroegere kinderbijslag) aanvragen bij een van de 5 uitbetalers van het groeipakket (de vroegere kinderbijslagfondsen). U kunt zelf kiezen uit een van deze 5 uitbetalers. Indien u geen keuze maakt, dan wordt u automatisch toegewezen aan de uitbetaler van de Vlaamse Overheid (FONS). Binnen de 3 maanden kunt
u dan zelf nog veranderen van uitbetaler.
Als er al een of meerdere kinderen zijn, dan kunt u steeds een andere uitbetaler kiezen. Maar dat betekent wel dat al uw kinderen aangesloten worden bij deze uitbetaler.

3 | Is het startbedrag (kraamgeld) al aangevraagd?

Wat is het startbedrag?

Het startbedrag, vroeger gekend als het kraamgeld of de geboortepremie, is een vast bedrag waarop elk kind recht heeft, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:

 • Gedomicilieerd in Vlaanderen
 • Geboren na 1 januari 2019

Hoe het startbedrag aanvragen?

U kunt het startbedrag zelf aanvragen, ten vroegste 4 maanden voor de geschatte geboortedatum en tot vijf jaar na de geboorte.
U kunt hiervoor terecht bij:

 • uw kinderbijslagfonds (als u al kinderen hebt)
 • een uitbetaler naar keuze (als u nog geen kinderen hebt)
 • Bezorg een attest van uw dokter met de vermoedelijke geboortedatum aan uw uitbetaler (kinderbijslagfonds).

Wanneer ontvangt u het startbedrag?

Vanaf 2 maanden voor de uitgerekende datum en na afgifte van een doktersattest, wordt het startbedrag uitbetaald op de rekening die u opgaf.
Vraagt u het startbedrag niet zelf aan, dan ontvangt u het bedrag automatisch van uw uitbetaler, nadat de geboorte van uw kind is aangegeven bij uw stad of gemeente.
Hebt u al kinderen dan kan u het startbedrag, voor het kindje geboren na 1 januari 2019, aanvragen bij uw huidige kinderbijslagfonds (uitbetaler).

 • uw kinderbijslagfonds (als u al kinderen hebt)
 • een uitbetaler naar keuze (als u nog geen kinderen hebt)

Bezorg een attest van uw dokter met de vermoedelijke geboortedatum aan uw uitbetaler (kinderbijslagfonds).

4 | Is het ziekenfonds op de hoogte?

Het geboorteattest bezorgt u ook aan uw ziekenfonds. Tegelijkertijd kunt u uw kindje inschrijven en krijgt u de klevers + ISI*-kaart van uw kind. Indien nodig kunt u er ook nog terecht voor persoonlijke info. Aangezien elk ziekenfonds zijn specifieke geboortecadeaus voorziet, kunt u dit nu ook regelen.
Na aangifte van de geboorte bij de burgerlijke stand van uw gemeente/stad, wordt het ziekenfonds automatisch op de hoogte gebracht. Toch is het aan te raden om persoonlijk langs te gaan bij uw ziekenfonds.

5 | Hebt u uw werkgever op de hoogte gebracht?

Logischerwijs verwittigen beide ouders hun werkgever.
Check even op voorhand of zij specifieke verwachtingen hebben hierover. Als partner vraagt u best ook uw geboorteverlof (10 dagen) aan.
Wilt u borstvoedingsverlof nemen, dan kunt u nu ook een afspraak maken bij de arbeidsgeneesheer.
Maak op voorhand afspraken welke ouder het kind fiscaal ten laste zal nemen, en geef dit door aan de werkgever. Dit heeft immers een impact op de bedrijfsvoorheffing van je loon.

6 | Is uw aanvullende ziekteverzekering (hospitalisatieverzekering) op de hoogte?

Contacteer uw aanvullende ziekteverzekering (= hospitalisatieverzekering) met de melding dat uw kindje geboren is. Zo wordt het mee opgenomen in de aanvullende ziekteverzekering.
Vaak is een aangifte binnen de 60 dagen na geboorte vrijgesteld van medische acceptatie.

Kom eens langs voor een gesprek

Heb je nog vragen? Kom dan zeker langs bij een kantoor in de buurt.