Maximumbedrag op gereglementeerde spaarrekeningen

Vanaf 1-1-2022 zal Crelan een maximumbedrag van 500.000 euro hanteren voor het totaal van alle gereglementeerde spaarrekeningen.

Transfer naar een niet-gereglementeerde rekening

Dit wil zeggen dat klanten bij Crelan in het totaal maximaal 500.000 euro zullen kunnen aanhouden op één of meerdere spaarrekeningen.

De controle van het maximumbedrag gebeurt op het einde van de maand. Indien de limiet wordt overschreden zal het overschrijdende spaargeld automatisch overgeschreven worden naar een niet-gereglementeerde spaarrekening met dezelfde kenmerken op het vlak van rekeninghouder, mandaten en volmachten, maar waarvoor andere rentevoorwaarden gelden. Bij gebrek aan een dergelijke rekening geeft de klant zijn stilzwijgende toestemming om een niet-gereglementeerde spaarrekening met dezelfde rekeninghouder en beheerskenmerken te openen voor het overschrijdende spaargeld.

Op deze niet-gereglementeerde rekening geldt geen maximumbedrag, maar zal voor een saldo boven de 500.000 euro een basisrente van -0,30% aangerekend worden. Voor saldi onder de 500.000 euro bedraagt de basisrente 0,00% De getrouwheidspremie bedraagt 0,00%.

Indien de tegoeden zich bevinden op meerdere spaarrekeningen zal de transfer eerst gebeuren volgens het principe LIFO ('last in first out') van de rekening met het grootste saldo. Zo wordt(en) de lopende getrouwheidspremie(s) op het (de) gereglementeerde spaarrekening(en) zo lang mogelijk beschermd.

Wanneer klanten nog bijstorten op een gereglementeerde spaarrekening waardoor het maximumbedrag opnieuw wordt bereikt, zal dit overschrijdende saldo aan het begin van de volgende maand door Crelan worden overgeschreven naar de niet-gereglementeerde spaarrekening.

Stilzwijgende toestemming

Voor het transfereren van de bedragen boven de 500.000 euro beroept Crelan zich op de stilzwijgende toestemming van de klant. Deze wordt ook opgenomen in het Reglement van de gereglementeerde spaarrekeningen. Wanneer er een transfer plaatsvindt, wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld via een speciale vermelding op de rekeninguittreksels.

Enkele voorbeelden

*Stel: een klant heeft op 1/1/2022 één gereglementeerde spaarrekening van 550.000 euro bij Crelan
Op 31/1/2022 zal Crelan het geld dat het maximumbedrag overschrijdt (in dit geval: 50.000 euro), overschrijven naar een niet-gereglementeerde spaarrekening. Als de klant niet beschikt over deze rekening zal Crelan er een openen, en daarop het overschrijdende bedrag overschrijven. De situatie van de klant is dan als volgt:

  • bestaande gereglementeerde spaarrekening: 500.000 euro (i.p.v. 550.000 euro)
  • niet-gereglementeerde spaarrekening: 50.000 euro (nieuwe rekening)

*Stel: een klant heeft op 1/1/2022  twee spaarrekeningen op zijn/haar naam: één van 500.000 euro (a) en één van 100.000 euro (b). Op 31/1/2022 zal Crelan het geld dat het maximumbedrag overschrijdt (in dit geval: 100.000 euro), overschrijven naar een niet-gereglementeerde spaarrekening. Als de klant niet beschikt over deze rekening zal Crelan er een openen (a') en daarop het overschrijdende bedrag van 100.000 euro overschrijven door de rekening met het hoogste saldo te debiteren. De situatie van de klant is dan als volgt:

(a) bestaande gereglementeerde spaarrekening: 400.000 euro (i.p.v. 500.000 euro)

(a') nieuwe niet-gereglementeerde spaarrekening: 100.000 euro

(b) bestaande gereglementeerde spaarrekening: 100.000 euro


*Stel: een klant heeft op 1/1/2022 één eigen spaarrekening met 550.000 euro (a) en een gezamenlijke spaarrekening met zijn/haar partner van 300.000 euro (b). Op 31/1/2022 is het maximumbedrag op rekening (a) overschreden met 50.000 euro. De saldi van de rekeningen worden in dit geval niet samengeteld aangezien de rekening op beide namen wordt beschouwd als een aparte klant(identiteit). Het surplus van 50.000 wordt vervolgens overgeschreven naar een niet-gereglementeerde spaarrekening. Als de klant niet over een niet-gereglementeerde spaarrekening beschikt zal Crelan deze creëren (a') en daarop het overtollige saldo van 50.000 euro overschrijven. De situatie van de klant is dan als volgt:

  •  (a) bestaande gereglementeerde rekening op naam van de klant: 500.000 euro (i.p.v. 550.000 euro)
  • (a') nieuwe niet-gereglementeerde spaarrekening op naam van de klant: 50.000 euro
  • (b) bestaande gereglementeerde spaarrekening op naam van beide partners: 300.000 euro

Belangrijke documenten

  • Tarieflijst particulieren
  • Tarieflijst professionelen
  • Reglement gereglementeerde spaarrekeningen
  • Reglement niet-gereglementeerde spaarrekening

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.