Met welk krediet financiert u uw professionele investeringen?

Investeringen in uw kmo kunt u op verschillende manieren financieren. Elke formule is afgestemd op specifieke noden. Crelan licht tien financieringsvormen voor ondernemers toe.

Vincent

Voor hun financieringsbehoeften op lange termijn doen ondernemers een beroep op een investeringskrediet. Dat kan bij de opstart van hun zaak, maar evengoed in een later groeistadium. Zo’n krediet wordt vaak aangevraagd voor de financiering van investeringen in vaste activa. Denk aan de aankoop van beroepsuitrusting, de aankoop of bouw van een winkel, praktijkruimte of opslagplaats, de investering in energiebesparende installaties of de overname van een handelsfonds.

Een investeringskrediet wordt gekenmerkt door soepele looptijden en terugbetalingsmogelijkheden. U kiest bijvoorbeeld voor een looptijd tussen één en twintig jaar, voor een vaste of variabele rentevoet, en voor constante of degressieve terugbetalingen. De aflossing kan maandelijks, drie- of zesmaandelijks of jaarlijks. Ook goed om te weten: investeringskredieten komen vaak in aanmerking voor subsidies en overheidstussenkomsten.

Alternatieven

Het roll-overkrediet of wentelkrediet is interessant voor financieringen op lange termijn. ‘Het is een investeringskrediet, dat opneembaar is in de vorm van een of meerdere niet-hernieuwbare voorschotten op korte termijn’, zegt Vincent Van Zande, marketmanager business van Crelan. ‘De looptijd van de voorschotten wordt onderverdeeld in opeenvolgende intrestperiodes met elk hun eigen rentevoet. Op die manier kan je investeringen op lange termijn financieren tegen een interessante variabele kortetermijnrentevoet.’

‘We zien een groeiende interesse voor zulke roll-overkredieten bij kmo’s. Vooral de flexibiliteit van de formule wordt erg geapprecieerd. Op de vervaldagen kan je bijvoorbeeld méér afbetalen dan wat contractueel voorzien was. In de praktijk zien we dan ook dat steeds meer ondernemers een roll-overkrediet gebruiken voor de financiering van roerende en onroerende investeringen die noodzakelijk zijn voor het behoud en de uitbreiding van hun bedrijf.’

Een krediet voor de aankoop van materiaal is een financieringsformule op middellange termijn. Handig dus bij de aankoop van nieuwe of tweedehandse roerende goederen, zoals een bedrijfsmachine of digitale apparatuur. De formaliteiten en de beslissingstermijnen zijn tot een minimum beperkt. Een alternatief voor allerlei roerende en onroerende investeringen is de professionele lening op afbetaling. Her zijn de snelheid en de scherpe rentevoet belangrijke troeven. Beide formules hebben een maximumlooptijd van tien jaar.

Kortere termijn

Als ondernemer hebt u ook financieringsbehoeften op kortere termijn. Moeten er dringende facturen vereffend worden, of moet u uw leveranciers vergoeden in afwachting van de betaling van uw klanten? In dat geval brengt een kaskrediet soelaas. Dat is een soepele kredietopening van onbepaalde duur die gekoppeld is aan uw zichtrekening, en waarmee u uw tijdelijke liquiditeitsbehoeften overbrugt. U kunt dan tot een vooraf bepaalde limiet - minimaal 5.000 euro, het maximum in functie van de noden - onder nul gaan.

Hebt u nood aan een betalingsuitstel van enkele maanden? Of heeft uw financieringsbehoefte een terugkerend karakter? Dat kan bijvoorbeeld bij de periodieke aankopen van grondstoffen in afwachting van hun verwerking en verkoop. In dat geval biedt een kredietlijn van onbepaalde duur met afzonderlijke voorschotten op vaste termijn de oplossing. ‘Wij bieden deze formule aan onder de naam Pro-Line,' zegt Vincent Van Zande. Deze formule bestond al langer voor landbouwers, maar is nu ook beschikbaar voor kmo’s. ‘Ook in dit segment zien we een groeiende interesse.’

‘Een straight loan is ook een kredietlijn van onbepaalde duur, maar hiermee kunt u meerdere voorschotten opvragen met verschillende bedragen en looptijden. Dat product is vooral interessant voor de financiering van uw bedrijfskapitaal op korte termijn, zowel bij de opstart als in een latere fase. Daarnaast is er voor bepaalde noden ook het klassieke kortetermijnkrediet. Dat is eerder aangewezen voor minder recurrente financieringsbehoeften aan bedrijfskapitaal, of om toekomstige ontvangsten te voorfinancieren.’

Denk ook hieraan!

Ondernemers kunnen uiteraard ook terugvallen op leasing, de populaire formule die een financieringstechniek en een huurcontract combineert. Hiermee financiert u voertuigen, machines, uitrustingsgoederen en computers voor honderd procent, zonder persoonlijke inbreng. Weet ten slotte dat het voorafbetalingskrediet voor uw belastingen een interessante manier is om op een goedkope en fiscaalvriendelijke manier een goede cashpositie aan te houden.

‘Zowel beginnende als groeiende kmo’s hebben bepaalde financieringsbehoeften’, besluit Vincent Van Zande van Crelan. ‘In ons uitgebreid netwerk van zelfstandige agenten staan maar liefst 200 business-experten ten dienste van ondernemers en zelfstandigen. Zij schetsen met kennis van zaken een algemeen beeld van de financieringsmogelijkheden, en leveren zo een belangrijke bijdrage aan het financieel plan van elke ondernemer.’