Museum 1914-2014

Musée 1914-2014

Museum 1914-2014 uit Lokeren wil vermijden dat de Eerste Wereldoorlog vergeten wordt. Crelan Foundation schonk een bedrag voor het zoeken naar sporen van soldaten uit de Groote Oorlog.

Al jaren speuren een aantal amateuronderzoekers naar sporen van de Eerste Wereldoorlog op plekken die gediend hebben als rustplaats voor de soldaten. Vondsten worden aan de grote musea gegeven of tentoongesteld in het eigen 1914-2014 in Lokeren. De initiatiefnemers willen zo voorkomen dat de Groote Oorlog een vergeten oorlog wordt.
Voor de financiering van opzoekings- en opgravingswerk op een nieuwe site in Reningelst schonk Crelan Foundation een bedrag.