Steun voor uw lokaal project: alles wat u moet weten

Elke coöperant van CrelanCo kan financiële steun vragen.

Om in aanmerking te komen, moet een project aan de volgende voorwaarden voldoen:

CrelanCo Foundation 2
 • Het project wordt ingediend door een CrelanCo-coöperant die persoonlijk betrokken is bij het initiatief of de vereniging. De aanvrager heeft het mandaat om de vereniging of het project te vertegenwoordigen en is dus meerderjarig. Het project heeft daarnaast de steun van twee andere CrelanCo-coöperanten.
 • Het project moet kaderen in een van de drie actiedomeinen van de CrelanCo Foundation: sociale inclusie, duurzame en ecologische onwikkeling , kennis & ontwikkeling.
 • Crelanco Foundation komt tegemoet voor duurzame en aantoonbare investeringen.
 • Het initiatief is afkomstig van een organisatie actief in België, wordt uitgevoerd in België en de steun gaat rechtstreeks naar het project.
 • Het project richt zich tot een ruimere doelgroep.
 • Elke coöperant of vereniging kan één project per jaar indienen. Elk project kan één keer steun ontvangen.
 • Het project is waarheidsgetrouw beschreven en voldoende gedocumenteerd, ook met een financieel plan. Het is de bedoeling projecten te ondersteunen die effectief zullen gerealiseerd worden.
 • CrelanCo Foundation is graag de enige die de bank/verzekeringssector vertegenwoordigt in het project.

Om u onnodig werk te besparen en ontgoocheling te vermijden, geven we u ook graag vooraf al mee dat CrelanCo Foundation niet tegemoet komt als uw project onder één van volgende categorieën valt:

 • De CrelanCo Foundation steunt geen individuele doelen.
 • Het project mag geen verband houden met kansspelen of weddenschappen, een activiteit van politieke of religieuze aard, een commercieel doel. Sponsoring (van sportevenementen) is eveneens uitgesloten.
 • De CrelanCo Foundation komt niet tegemoet in de betaling van werkingskosten, communicatiekosten, lonen, een werkkapitaal of bouwkosten van een gebouw en de installaties ervan.
 • Projecten die dienen als tussenstap om een gift te doen aan een andere liefdadigheidsinstelling (bijv.: een aanvraag tot ondersteuning om een evenement te organiseren met als doel geld in te zamelen voor een andere liefdadigheidsinstelling) komen niet in aanmerking. CrelanCo Foundation geeft enkel rechtstreekse ondersteuning aan een goed doel.

Dien uw project zeker op tijd in, zodat onze regionale comités een beslissing kunnen nemen voordat het project plaatsvindt.Ter herinnering werken we met 2 projectgolven per jaar : in maart en in september worden de projecten die steun zullen krijgen geselecteerd, en begin april of begin oktober ontvangt u dan de resultaten.

Wat zijn de volgende stappen?

U kunt het ganse jaar door een project indienen via onze website. De CrelanCo Foundation behandelt de projecten in twee golven per jaar.

De projecten worden onderverdeeld in drie regionale zones. Elke zone heeft haar eigen regionaal comité dat alle lokale projecten evalueert en beslist over de eventuele steun.

De drie regionale comités bestaan uit CrelanCo-coöperanten uit de betrokken regio (klanten, agenten en personeelsleden van Crelan) en vertegenwoordigers van Crelan. We vinden het belangrijk dat deze comités representatief zijn voor onze samenleving in België. Daarom houden we bij de samenstelling rekening met verschillende diversiteitscriteria: geografische spreiding, verscheidenheid in leeftijd, verdeling man/vrouw en motivatie.

Projecten ingediend tussen… Beslissing door regionale comités   Feedback aan de indiener  
Eerste golf       Van 1 maart 2024 tot 31 augustus 2024   Eind september 2024   Begin oktober 2024
Tweede golf       Van 1 september 2024 tot 28 februari 2025 Eind maart 2025 Begin april 2025

Aan het einde van elke golf komen de 3 comités samen om de projecten van hun regio met een volledig dossier, te beoordelen. Daarbij nemen ze de volgende elementen in overweging:

 • Hoe past dit project binnen de doelstellingen en activiteitsdomeinen van de CrelanCo Foundation?
 • In welke mate zijn het project en/of de activiteiten van de vereniging maatschappelijk relevant en verantwoord? Wie of wat heeft baat bij de ondersteuning?
 • In welke mate zijn het project en/of de activiteiten van de vereniging in overeenstemming met de coöperatieve principes: engagement naar de gemeenschap, promotie van de samenwerking en de participatie, respect voor iedereen, solidariteit en opleiding?
 • In welke mate past het  project binnen het budget dat de CrelanCo Foundation ter beschikking heeft?

De gekozen projecten krijgen financiële steun van de CrelanCo Foundation.