Pensioensparen via een fonds of verzekering?

Wilt u starten met pensioensparen? Dan hebt u de keuze uit twee varianten:

 1. pensioensparen via een pensioenspaarfonds 
 2. pensioensparen via een pensioenspaarverzekering (tak 21)

1. Via een pensioenspaarfonds

Doet u aan pensioensparen via een beleggingsfonds, dan wordt uw geld deels belegd in aandelen. Dat betekent dat de waarde van uw pensioenspaarpot dagelijks schommelt op het ritme van de beurs. Tijdens goede beursjaren zijn mooie winsten mogelijk maar ook dalende koersen zijn nooit uitgesloten. Er is dus een zeker risico aan verbonden.

 • De zogenaamde dynamische pensioenfondsen, die voor het grootste deel in aandelen zijn belegd, houden het meeste risico in.
 • De neutrale en defensieve fondsen hebben een grotere obligatiecomponent en houden dus een lager risico in.

TIP: pensioenspaarders die in de laatste periode voor hun pensioen de risico’s van hun pensioenspaarpot willen afbouwen, doen er goed aan hun tegoed over te hevelen naar een pensioenspaarfonds met minder risico.

Naargelang uw beleggersprofiel kunt u bij Crelan kiezen voor drie pensioenspaarfondsen.

U kunt ook aan pensioensparen doen via een tak 23-verzekering1. In dat geval wordt elke gestorte premie belegd aan een rendement dat niet gegarandeerd is en afhankelijk is van de prestatie van één of meerdere tak 23-beleggingsfondsen.

2. Via een tak 21-verzekering

Kiezen voor een pensioenspaarverzekering is kiezen voor veiligheid.

 • Uw kapitaal is gewaarborgd.
 • U kent u op voorhand het minimumrendement van iedere storting.
 • Op basis van het gewaarborgde minimumrendement en de vastgelegde kosten ontvangt u vooraf een projectie van het gewaarborgde eindkapitaal dat u op de einddatum mag verwachten.
 • Afhankelijk van de evolutie op de financiële markten komt daar mogelijk ook nog een (variabele) winstbonus bovenop. Daarover wordt jaar per jaar beslist door de verzekeraar.

Goed om weten

Qua looptijd en fiscale behandeling gelden voor alle pensioenspaarformules dezelfde regels:

 • De spaarder mag slechts 1 spaarrekening of –verzekering hebben bij eenzelfde instelling.
 • Ieder pensioenspaarcontract moet minimaal een looptijd van tien jaar hebben.
 • Stortingen met fiscaal voordeel zijn mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar tot in het jaar waarin de spaarder 64 wordt.
 • Stortingen genieten een belastingvermindering van 30 % (voor stortingen die maximum 1.020 euro bedragen) of 25 % (voor stortingen hoger dan 1.020 euro en tot 1.310 euro).
 • Op 60-jarige leeftijd wordt de taks op het langetermijnsparen (in principe 8 %) ingehouden van het opgebouwde kapitaal. Voor contracten geopend vanaf de 55ste verjaardag van de spaarder gebeurt die inhouding op de tiende verjaardag  van het contract (of eerder indien de uitkering vroeger gebeurt). Deze zogenaamde “anticipatieve heffing” werkt bevrijdend. Het kapitaal dat wordt opgebouwd met stortingen gedaan na inhouding van de taks wordt m.a.w. niet meer belast.
 • Indien u het bijeen gespaarde kapitaal opvraagt vóór de leeftijd van 60 jaar, dan zal hierop personenbelasting verschuldigd zijn in plaats van de taks op het langetermijnsparen. Vermijd dus het vervroegd opvragen van het kapitaal.