Promoten van v.z.w. Mes Mains Pour Toi

Mains pour toi

Vzw Mes Mains Pour Toi wil met massages het welzijnsgevoel stimuleren bij ernstig zieke kinderen en kan daarvoor rekenen op de steun van Crelan Foundation.

Het nut van massages is medisch erkend. Ze kunnen tijdens het zware ziektetraject een kostbare ondersteuning zijn voor het kind en zijn familie.

De massages van v.z.w. « Mes Mains Pour Toi » brengen een gevoel van welzijn en troost in het dagelijks leven van kankerpatiëntjes en ongeneeslijk zieke kinderen.  De massages zijn ook gericht op het verzachten van de bijwerkingen van de vaak zware en ingrijpende behandelingen.

De vereniging streeft er onder meer naar:

* met een welzijnsmassage een rustpunt te bieden aan ernstig zieke kinderen en hun familie

* de professionele massages aan te bieden aan de kinderen en hun familie.