Sabali Expeditions - Sailing & Research Chronicles

 Sabali Expeditions - Sailing & Research Chronicles

Crelan Foundation steunt Sabali Expeditions dat focust op eco-verantwoordelijke initiatieven via een reportage over de bewoners langs het kanaal van Brussel.

In afwachting van hun zeiltocht rond de wereld om de bescherming van het maritieme milieu onder de aandacht te brengen, zal Sabali Expeditions vzw een reeks reportages maken over de mensen die langs het kanaal van Brussel wonen en daarbij de aandacht vestigen op ecologisch verantwoorde of sociaal georiënteerde projecten die overal in de stad op poten worden gezet.

In samenwerking met Brusselse verenigingen en instellingen zullen ook pedagogische activiteiten georganiseerd worden om jongeren bewust te maken van het belang van waterlopen en het duurzame beheer van hulpbronnen. Ten slotte wil Sabali Expeditions vzw een duurzame manier van leven promoten gebaseerd op alternatieve consumptiepatronen en het gebruik van hernieuwbare energie.