Samen voor minder uitstoot

Bij Crelan zetten we graag ons groenste beentje voor om te streven naar een duurzamere wereld. Minder broeikasgas uitstoten, meer bos beschermen: daar gaan we voor! Om dat in de praktijk te brengen, lanceren we bij Crelan het initiatief ‘Samen voor minder uitstoot’.

Voor elke ECO-Energiefinanciering die in 2021 wordt afgesloten, zullen wij vier bomen planten.

Zo dragen we bij tot het behoud en bescherming van onze bossen.

tree

Met ons ‘Samen voor minder uitstoot’-initiatief creëren we trouwens een dubbel duurzaam effect. Enerzijds zorgen we via de Crelan ECO-energiefinanciering, die uitsluitend bestemd is voor energetische renovaties, mee voor een reductie van de CO2-uitstoot (alleen al via dit type financiering maken we jaarlijks ongeveer 1.500 woningen energie-efficiënter). Anderzijds dragen we door het planten van bomen ook bij tot een beter klimaat.

Omdat in ons land elke dag meer bos verdwijnt, zetten we ons dus in voor een beter beheer en bescherming van bossen. Daarvoor werken we samen met de Koninklijke Belgische Bosbouw Maatschappij (KBBM), een partner met meer dan 125 jaar ervaring. Onze keuze voor de KBBM is weloverwogen aangezien zij, net als Crelan, inzetten op een lokale werking. Onder meer door particuliere boseigenaars te helpen in het beheer, beschermen en heraanplanten van bossen.

SRFB 2

Met deze samenwerking draagt Crelan bovendien niet enkel bij tot het behoud en de bescherming van bossen, tegelijk ondersteunen we Project Arboretum: een onderzoeksproject om de toekomst van onze bossen te verzekeren, door ze weerbaar te maken voor de gevolgen van de klimaatverandering.

Heb je plannen om je woning te renoveren en wil je tegelijk je steentje bijdragen aan een beter klimaat?

Heb je plannen om je woning te renoveren en wil je tegelijk je steentje bijdragen aan een beter klimaat?