Schenken en erven

Waarom successieplanning?

  • Geef uw kinderen een duwtje in de rug wanneer ze dat het hardst nodig hebben
  • Bepaal zelf wie wat erft
  • Zorg voor een goede bescherming van uw levenspartner
  • Bespaar successierechten
  • Lees er alles over in deze brochure

Wat gebeurt er met uw nalatenschap?

Bij overlijden komen al uw bezittingen in uw nalatenschap. Indien u zelf niets voorbereid hebt, dan wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de wettelijke regeling en belast aan een progressief tarief.

Wenst u uw nalatenschap te regelen zoals u dat zelf wenst, en dat er zo mogelijk geen al te hoge successierechten of erfbelasting op betaald moeten worden, dan moet u uw voorbereidingen treffen. U hebt daarvoor 4 instrumenten ter beschikking:

  1. Huwelijks- of samenlevingscontract
  2. Testament
  3. Schenking
  4. Levensverzekering

De wettelijke verdeling en belasting van uw erfenis

De erfenissimulator van de FSMA simuleert hoe uw nalatenschap over uw erfgenamen zal verdeeld worden volgens de wettelijke regeling, en hoeveel successierechten of erfbelasting uw erfgenamen zullen moeten betalen.

De regeling verschilt per gewest. Dit is het gewest van de woonplaats waar de erflater de laatste 5 jaar van zijn leven heeft gewoond.