Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

Independant

Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

Zelfstandigen genieten een eigen sociaal statuut en een specifiek socialezekerheidsstelsel. Zij moeten zich dan ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen naar keuze en trimesteriële sociale bijdragen betalen.

Vrije keuze

Hoewel u verplicht bent om zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, mag u wel zelf kiezen bij welk fonds. Dit principe geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep.

Wanneer moet u zich aansluiten ?

U moet zich aansluiten voordat u begint te werken als zelfstandige. Als u deze termijn niet respecteert, dan zal het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) vragen om de situatie recht te zetten en riskeert u een fikse administratieve boete.

Ook al bent u als persoon al aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds, toch moet u ook uw bedrijf daarbij aansluiten.

Sociale bijdragen betalen

Zelfstandigen moeten sociale bijdragen betalen aan hun sociaal verzekeringsfonds. Als u zelfstandige in bijberoep bent, student of gepensioneerd bent, dan wordt u daarvan vrijgesteld.

Sinds 1 januari 2015 worden de sociale bijdragen van een bepaald jaar berekend op basis van het beroepsinkomen van de zelfstandige in datzelfde jaar.