Solidaire buurten tegen het isolement van onze senioren

Bras dessus bras dessous

Crelan Foundation steunt het project « Voisinages solidaires contre l'isolement de nos aînés » van de vzw Bras dessus Bras dessous.

Eenzaamheid en sociaal isolement treffen in België één persoon op twee ouder dan 65 en hebben een directe impact op hun gezondheid en levenskwaliteit.

Door het creëren en coördineren van een intergenerationeel en multicultureel netwerk van solidariteit, bevordert de vereniging Bras dessus Bras dessous het welzijn en de ontwikkeling van senioren door hun eenzaamheid en isolement te doorbreken. Concreet betekent dit doordat vrijwillige buren (de ‘buren’) tijd besteden aan geïsoleerde senioren (de ‘geburen’), afhankelijk van de beschikbaarheid en de behoeften van elk van hen.

Dit project heeft tot doel het isolement en de eenzaamheid van senioren te verminderen en hen opnieuw de kans te geven om deel te nemen aan de samenleving, de dynamiek van de wijk te versterken en een intergenerationeel en multicultureel weefsel te creëren dat uitwisseling en deelname aanmoedigt.

Op korte termijn bestrijdt het project de eenzaamheid van geïsoleerde senioren door een weefsel van kwaliteitsvolle relaties tussen buren voor te stellen. Op lange termijn is het de bedoeling om het « gelukspercentage van senioren » in hun dagelijks leven te verhogen. Daarbij wordt gestreefd naar de best mogelijke kwaliteit van leven thuis. Op een harmonieuze wijze thuis ouder kunnen worden is een van de grote maatschappelijke uitdagingen van onze eeuw.

Meer info op https://www.brasdessusbrasdessous.be/