Stille ruimte

Stille ruimte

In de stille ruimte van St-Jan in Tongeren kunnen leerlingen tot rust kunnen komen wanneer ze dreigen ongewenst gedrag te vertonen. Crelan Foundation steunt dit initiatief.

Als een kind zich niet goed voelt, kan het zich op school wel eens anders gaan gedragen. Even tot rust komen kan ongewenst gedrag helpen voorkomen. Daarom richt lagere school Sint-Jan in Tongeren vanaf het schooljaar 2019-2020 een stille ruimte in waar de leerling tot rust kan komen, zich veilig voelt en zijn of haar gedachten kan ordenen. Dit kan leiden tot een verbetering van het gedrag.