Vakantiekamp voor kinderen met kanker

Camp de vacances

Dankzij de steun van Crelan Foundation, kan de vzw Cap Espérance 30 kinderen die behandeld worden in de Clinique de l’Espérance en hun broertjes en zusjes op vakantie laten gaan.

Elk jaar ontwikkelen 320 kinderen een nieuwe kanker in België. De vitale prognose van deze kinderen is aanzienlijk verbeterd dankzij de medische vooruitgang van de laatste decennia. Naar schatting kan vandaag de dag meer dan 80% van de patiënten genezen worden. De ziekte verandert het leven van een kind, maar ook dat van zijn ouders en broers en zussen.

In deze context biedt de Luikse universitaire dienst voor kinderhematologie en -oncologie aan om vakantiekampen voor zieke kinderen en hun broers en zussen te organiseren en te begeleiden. Zo kunnen zij lichamelijk en geestelijk herbronnen met voortzetting van de zorg die ze al in het ziekenhuis kregen.

De vzw Cap Espérance wil daarom een vakantie organiseren voor 30 kinderen die behandeld worden in de Clinique de l’Espérance, en voor hun broers en zussen.

Verschillende verzorgers van het team kinderoncologie van de ziekenhuisgroep CHC, zullen, in nauwe samenwerking met vrijwillige animatoren, verantwoordelijk zijn voor de continuïteit van de zorg en de meer specifieke begeleiding van de kinderen.