Waarop letten als u een land- of tuinbouwbedrijf wilt overnemen?

De grote meerderheid van de starters in de agrarische sector vestigt zich door de overname van een bestaand bedrijf. Toch zijn er ook een aantal die een totaal nieuw bedrijf oprichten.

Het Ruimtelijk Structuurplan van Vlaanderen, van de provincie of van de gemeente kan hier meer duidelijkheid verschaffen

Ruimtelijke ligging

Agrarische bedrijven met een grote ruimtelijke impact van constructies zoals serres voor glastuinbouw of intensieve veehouderijen krijgen steeds moeilijker een vergunning, zelfs in agrarisch gebied. Het Ruimtelijk Structuurplan van Vlaanderen, van de provincie of van de gemeente kan hier meer duidelijkheid verschaffen.

Bedrijfseconomische doorlichting

Het is niet zeker dat een bedrijf dat 40 jaar lang een inkomen heeft gegenereerd voor de overlaters, nog eens 40 jaar een inkomen kan genereren voor de overnemer. We raden daarom iedereen aan om in alle gevallen een gedetailleerde bedrijfseconomische studie te maken.

Vergunningen

Een grondige analyse van de vergunningen is een absolute noodzaak. Een land- of tuinbouwbedrijf zonder vergunningen is wettelijk niet in orde! De milieu- en de stedenbouwkundige vergunning(en) zijn vanzelfsprekend de belangrijkste vergunningen voor een land- en tuinbouwbedrijf.

Financiering – extern kapitaal

Belangrijk is dat u als starter al over een deel eigen vermogen beschikt. Anderzijds kunt u terecht bij een financiële instelling die in combinatie met overheidssteun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds bijkomende middelen kan verschaffen.
Vergeet ook niet om andere technieken te gebruiken om de overname mogelijk te maken. Zo kunt u de overlater als verpachters inschakelen, een win-winlening afsluiten, of, in geval van een overname van het ouderlijk bedrijf rekening houden met een “uitgesteld loon”.

Kies de juiste structuur voor uw bedrijf

Heel wat bedrijven die worden opgestart met tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds opteren om te starten onder vennootschapsvorm. Het is heel belangrijk dat van bij de start de juiste keuze wordt gemaakt. Vooral voor de VLIF-tussenkomst, de overdracht van de nutriëntenemissierechten, en de fiscaliteit is dit van belang. Om deze keuze te maken heeft u een adviseur nodig die met al deze wetgevingen vertrouwd is.