Zekerheden

Waarom vraagt de bank zekerheden ?

Kredieten worden vooral gefinancierd met de spaardeposito’s van de klanten van de bank. De bank dient er op toe te zien dat ze die deposito’s ten allen tijde kan terugbetalen aan haar klanten. Daarenboven is kredietverlening sterk gereglementeerd en niet zonder risico. Om die risico’s het hoofd te kunnen bieden neemt de bank zekerheden.
Welke zekerheden zijn er  ?

  • bij een zakelijke zekerheid (hypotheek, pand, …): om voorrang te krijgen op andere schuldeisers op de opbrengst van het in zekerheid genomen goed in geval van gedwongen recuperatie;
  • bij een persoonlijke zekerheid (borgstelling, …): om aanspraak te kunnen maken op het vermogen van de persoonlijke zekerheid indien u het krediet niet terugbetaalt.

Uw bank kan de volgende zekerheden vragen: