Zomer@PajotBegot

Crelan Foundation heeft een bedrag toegekend aan de vzw Pajot Begot voor hun mooie project “Zomer@PajotBegot” in Roosdaal. Met dat project wil de vzw aan de hand van leuke activiteiten mensen met een beperking of kansarme achtergrond samenbrengen met de andere buurtbewoners.

Zomer

De vzw Pajot Begot is een project waarbij mensen met een beperking de kans krijgen om ervaring en sociale contacten op te doen in een zo gewoon mogelijke omgeving: de cafetaria van het gemeenschapscentrum van Roosdaal. Het doel is de groei van een buurtnetwerk waarbij mensen met een beperking mee worden betrokken in tal van activiteiten. Daarom is een werkgroep van vrijwilligers tijdens de zomermaanden actief op zoek naar leuke activiteiten waaraan de buurtbewoners en mensen met een beperking of kansarme achtergrond samen kunnen deelnemen. Het gaat bijvoorbeeld om creatieve ateliers, samen koken, samen zingen, samen dieren verzorgen, samen cocktails maken, enz.