ZonderMeer – gezinswerking voor gezinnen met een kind met een beperking

ZonderMeer KVG is een organisatie die in Roeselare ontmoetingskansen biedt voor jonge gezinnen met een kind met een beperking. ZonderMeer komt zo tegemoet aan een nood aan sociaal contact met lotgenoten. Met het bedrag dat Crelan Foundation voor ZonderMeer vrijmaakte, kan de organisatie enkele keren per jaar een gevarieerde dag aanbieden voor het hele gezin.

ZonderMeer

ZonderMeer KVG biedt in Roeselare ontmoetingskansen aan gezinnen met een kind met een beperking en is een aanspreekpunt voor allerlei vragen die deze gezinnen bezighouden. Kinderen met en zonder handicap kunnen er samen spelen, beleven en ontdekken.

ZonderMeer wil ook tegemoet komen aan de nood van deze gezinnen om er af en toe gewoon eens uit te zijn. Vier keer per jaar wordt daarom een gevarieerde dag voor het hele gezin georganiseerd met telkens 40 à 50 deelnemers.