Familiale verzekering

In uw Crelan-agentschap kunt u ook terecht voor uw gezinspolis. Ontdek hier waarom deze polis zo belangrijk is. Crelan werkt voor de gezinspolis samen met Fidea Verzekeringen1.

Burgerlijke aansprakelijkheid (BA Gezin)

Wie schade veroorzaakt aan derden, moet die schade vergoeden. Dit is uw zogenaamde Burgerlijke aansprakelijkheid.

De schade die u als autobestuurder veroorzaakt, wordt door de autoverzekering gedekt. Maar in het dagelijkse leven zijn er tal van andere situaties denkbaar waarin uzelf of uw gezinsleden materiële of lichamelijke schade veroorzaken aan derden. Die schade kan soms zeer hoog oplopen.

De gezinspolis (ook bekend als familiale polis) dekt de materiële en lichamelijke schade aan derden die veroorzaakt wordt door:

 • uzelf en uw gezinsleden
 • andere personen waarvoor u tijdelijk aansprakelijk bent, zoals de babysit
 • uw huisdieren
   

Rechtsbijstand

Optioneel kunt u ook rechtsbijstand verzekeren. Deze dekking komt goed van pas wanneer u zelf schade geleden hebt en deze wilt terugvorderen van de tegenpartij.

Op maat van uw gezin

De kans op een schadegeval is niet in elk gezin even groot. Daarom zijn er aparte formules voor:

 • gezinnen
 • alleenstaanden
 • 55-plussers

Meer info

Bundelen is winnen met Elit3

Kiest u ervoor om uw gezinspolis, auto- en woonverzekering bij Fidea af te sluiten, dan komt u in aanmerking voor exclusieve Elit3-voordelen.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Schade die u toebrengt aan uzelf of aan uw gezinsleden is niet gedekt in de Gezinspolis.
 • Opzettelijke schade door een gezinslid ouder dan 16 jaar.
 • Schade binnen een contractuele relatie, alsook schade aan goederen die u leent van een derde, is niet verzekerd binnen de Gezinspolis.
 • Schade veroorzaakt door uw rijpaarden is niet gedekt.
   
 1. Aanbod onder voorwaarden. Voor meer informatie of een offerte kunt u terecht bij uw Crelan-agentschap. Op deze dekkingen is het Belgisch recht van toepassing. Deze contracten zijn jaarcontracten, die elk jaar stilzwijgend worden verlengd, tenzij ze ten minste drie maanden voor de vervaldag worden opgezegd. Deze dekkingen worden aangeboden in de Fidea Gezinspolis – Wet.
  Verzekeringsmaatschappij: Fidea Verzekeringen, Delacenseriestraat 1, 2018 Antwerpen - BTW BE 0406.006.069 - RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen - NBB 0033 - IBAN: BE15 7332 4832 0030 - BIC: KREDBEBB

  Met klachten kunt u terecht bij de Fidea Klachtendienst via 03 203 85 85 of klachten@fidea.be of bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel, T: 02 547 58 of via www.ombudsman.as