Spaarrekeningen

Kenmerken

  • Onmiddellijk beschikbaar: Het geld op uw spaarrekening kunt u steeds zonder kosten opvragen of overschrijven naar uw zichtrekening.
  • Onbepaalde duur.
  • Gereglementeerde spaarrekening voor privégebruik, verhandeld door CV CrelanCo, lid van de Federatie van kredietinstellingen ‘Crelan’, onderdeel van de groep Crelan. Het Belgisch Recht is van toepassing.
  • Voor professioneel gebruik van een spaarrekening voor zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep is er een aanbod van een niet-gereglementeerde spaarrekening .

Rente

De rentevergoeding bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie. 

  • Basisrente: De basisrente wordt dagelijks berekend. Zij kan op elk moment wijzigen, afhankelijk van de evolutie van de markt. De basisrente wordt jaarlijks uitbetaald op 1 januari, of wanneer u uw rekening afsluit.
  • Getrouwheidspremie: Per periode van 12 maanden dat een bedrag onafgebroken op het spaarboekje staat, ontvangt u een getrouwheidspremie. Deze premie is gegarandeerd gedurende de volledige getrouwheidsperiode. De al verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is, dit is op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober, of bij de afsluiting van de rekening.
  • Bij iedere wijziging van de basisrente of getrouwheidspremie wordt u op de hoogte gehouden via de rekeninguittreksels.

De interesten van al uw gereglementeerde spaarrekeningen samen zijn tot een maximum van 980 euro per belastingplichtige vrijgesteld van roerende voorheffing (inkomstenjaren  2020 t.e.m. 2023, aanslagjaren 2021 t.e.m. 2024). Boven dat bedrag betaalt u 15% roerende voorheffing.

Aanbod

Basisrente Getrouwheidspremie Min. inlage Max. inlage
Crelan spaarboekje 0,45% 0,45% 0 euro

1.000.000 euro (1)

Crelan Direct boekje 0,45% 0,55%

0 euro

1.000.000 euro (1)

Crelan iHorizon boekje 0,45% 0,55% 0 euro

250.000 euro (1)

Crelan Horizon Plus boekje 0,20% 1,05% 0 euro

250.000 euro (1)

(1) Crelan kan een andere basisrente en/of getrouwheidspremie toepassen als het gedeponeerde bedrag minder bedraagt dan de minimuminlage of meer bedraagt dan de maximuminlage.

Essentiële spaardersinformatie

Hierna vindt u het document "Essentiële Spaardersinformatie" van elke rekening. Lees dit document voor een spaarrekening te openen. Dit document is ook gratis verkrijgbaar in elk Crelan-kantoor.

Vraag uw Crelan-agent welke spaarrekeningen voor u het meest geschikt zijn. De iHorizon-rekening kan enkel online beheerd worden.

Crelan spaarboekje (Download het bestand )
Crelan Direct boekje (Download het bestand )
Crelan iHorizon boekje (Download het bestand )
Crelan Horizon Plus boekje (Download het bestand )
Reglement gereglementeerde boekjes (Download het bestand )

Automatisch sparen

Door automatisch te sparen, zet u op vaste datums een bedrag opzij. Zo bouwt u op termijn een mooi kapitaal op, zonder dat u er aan moet denken. Een automatische spaaropdracht kunt u zelf ingeven via myCrelan of in het kantoor. U kunt die opdracht op elk moment stoppen.

Risico's

Risico op faillissement: spaardeposito’s tot 100.000 euro genieten onder bepaalde voorwaarden de bescherming van het Garantiefonds voor financiële diensten. In geval van faillissement of risico van faillissement van Crelan loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op Crelan boven het bedrag van  100.000 euro dat valt onder de depositogarantie.

Meer informatie vindt u op de website van het Garantiefonds.

Houd ook rekening met het inflatierisico: aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het gestorte bedrag.

Informatiefiche depositobescherming (Download het bestand )

Klachtendienst

Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de Crelan klachtendienst, ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier. Als u niet tevreden bent met het antwoord, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel.