Spaarrekeningen

Kenmerken

  • Onmiddellijk beschikbaar: Het geld op uw spaarrekening kunt u steeds zonder kosten opvragen of overschrijven naar uw zichtrekening.
  • Onbepaalde duur
  • Gereglementeerde spaarrekening, verhandeld door CrelanCo CVBA, lid van de Federatie van kredietinstellingen ‘Crelan’, onderdeel van de groep Crelan. Het Belgisch Recht is van toepassing.

Rente

De rentevergoeding bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie. 

  • Basisrente: De basisrente wordt dagelijks berekend. Zij kan op elk moment wijzigen, afhankelijk van de evolutie van de markt. De basisrente wordt jaarlijks uitbetaald op 1 januari, of wanneer u uw rekening afsluit.
  • Getrouwheidspremie: Per periode van 12 maanden dat een bedrag onafgebroken op het spaarboekje staat, ontvangt u een getrouwheidspremie. Deze premie is gegarandeerd gedurende de volledige getrouwheidsperiode. De al verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is, dit is op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober, of bij de afsluiting van de rekening.
  • Bij iedere wijziging van de basisrente of getrouwheidspremie wordt u op de hoogte gehouden via de rekeningafschriften.

De interesten van al uw gereglementeerde spaarrekeningen samen zijn tot een maximum van 980 euro per belastingplichtige vrijgesteld van roerende voorheffing (inkomstenjaren  2020 t.e.m. 2023, aanslagjaren 2021 t.e.m. 2024). Boven dat bedrag betaalt u 15% roerende voorheffing.

Aanbod: 1. Voor privégebruik van het boekje

Basisrente Getrouwheidspremie Min. inlage Max. inlage
Crelan Spaarboekje 0,01% 0,10% 0 euro onbeperkt
Crelan Direct boekje 0,01% 0,10% 10.000 euro 1.000.000 euro
Crelan iHorizon boekje 0,01% 0,10% 0 euro 250.000 euro

Essentiële spaardersinformatie

Hierna vindt u het document "Essentiële Spaardersinformatie" van elke rekening. Lees dit document alvorens een spaarrekening te openen. Dit document is ook gratis verkrijgbaar in elk Crelan-kantoor.

Vraag uw Crelan-agent welke spaarrekeningen voor u het meest geschikt zijn. De iHorizon-rekening kan enkel online beheerd worden.

Crelan Spaarboekje (Download het bestand )
Crelan Direct boekje (Download het bestand )
Crelan iHorizon boekje (Download het bestand )
Reglement gereglementeerde boekjes (Download het bestand )

2. Voor professioneel gebruik van de rekening

Crelan Business spaarrekening
De Crelan Business spaarrekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening.

Productfiche Crelan Business spaarrekening (Download het bestand )
Productfiche Crelan Business spaarrekening (DE) (Download het bestand )
Reglement Crelan Business spaarrekening (Download het bestand )
Reglement Crelan Business spaarrekening (DE) (Download het bestand )

Automatisch sparen

Door automatisch te sparen, zet u op vaste datums een bedrag opzij. Zo bouwt u op termijn een mooi kapitaal op, zonder dat u er aan moet denken. Een automatische spaaropdracht kunt u zelf ingeven via myCrelan of in het kantoor. U kunt die opdracht op elk moment stoppen.

Risico's

Spaardeposito’s tot 100.000 euro genieten onder bepaalde voorwaarden de bescherming van het Garantiefonds voor financiële diensten. In geval van faillissement of risico van faillissement van Crelan loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op Crelan boven het bedrag van  100.000 euro dat valt onder de depositogarantie.

Meer informatie vindt u op de website van het Garantiefonds.

Informatiefiche depositobescherming (Download het bestand )

Klachtendienst

Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de Crelan klachtendienst, ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel.