Waarborgkrediet

Wat is het?

Een waarborgkrediet is een overeenkomst tussen u en Crelan, waarin Crelan zich ertoe verbindt om tegenover een derde partij (vb. de overheid of een leverancier) garant te staan voor de goede naleving door u van de overeenkomst tussen u en de derde partij.

Crelan verleent met andere woorden haar kredietwaardigheid tegenover de derde partij. Als u in gebreke zou blijven tegenover de derde, dan zal Crelan op vraag van de derde een bedrag betalen. Dat bedrag kan niet hoger zijn dan het bedrag van de bankgarantie.

Voorbeelden

Instellingen die vaak een bankgarantie vragen als waarborg van contracten, zijn onder meer:

  • de Nationale Loterij (dagbladhandelaars)
  • de FOD Mobiliteit (transporteurs)

Praktisch

Stel dat u een contract hebt afgesloten en dat de tegenpartij vraagt dat een bank garant staat voor de goede naleving. Dan gaat u als volgt te werk:

  • U vraagt een waarborgkrediet aan in uw Crelan-agentschap. Dit kan voor een bepaalde of voor een onbepaalde termijn. Het minimum bedrag is 5.000 euro.
  • Na ondertekening van het waarborgkrediet levert Crelan een bankgarantie af aan de derde partij.
  • Indien de derde partij een beroep zou doen op de waarborg, dan zal Crelan de derde partij betalen. Crelan zal dit bedrag van u terugvorderen.