Woningverzekering

In uw Crelan-agentschap kunt u ook terecht voor de verzekering van uw woning. Dat is bijzonder praktisch, want zo kunt u bijvoorbeeld uw woonlening en –verzekering gelijktijdig regelen. Crelan werkt voor woonverzekeringen samen met Fidea1.

Wat is gedekt?

De Fidea Woonverzekering beschermt uw woning en de inboedel voor de gevolgen van:

 • Brand
 • Elektriciteitsschade
 • Waterschade
 • Stormschade
 • Glasbreuk

Optionele dekkingen:

 • Diefstal, vandalisme en schade door inbraak
 • Lekkende stookolietank (bodemsanering!)
 • Bouwrisico’s (bijv. diefstal van materiaal, ongeval op de werf)
 • Voor huurders: rechtsbijstand in geschillen met de verhuurder

Dankzij het evaluatierooster is uw woning correct verzekerd voor de nieuwbouwwaarde. Maar er is meer: u krijgt ook de nodige bijstand, bijvoorbeeld bij het zoeken naar tijdelijk onderdak. Zo bent u na een schadegeval snel uit de zorgen.

Meer info

Bundelen is winnen met Elit3

Kiest u ervoor om uw gezinspolis, auto- en woonverzekering bij Fidea af te sluiten, dan komt u in aanmerking voor exclusieve Elit3-voordelen.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Binnen de waarborg Brand is geen dekking voorzien voor schade aan voorwerpen die in de vuurhaard gevallen of gegooid zijn.
 • Binnen de waarborg Storm is geen dekking voorzien voor schade aan gebouwen in afbraak.
 • Binnen de waarborg Glasbreuk is geen vergoeding voorzien voor krassen en afschilferingen.
   
 1. Aanbod onder voorwaarden. Voor meer informatie of een offerte kunt u terecht bij uw Crelan-agentschap. Op deze dekkingen is het Belgisch recht van toepassing. Deze contracten zijn jaarcontracten, die elk jaar stilzwijgend worden verlengd, tenzij ze ten minste drie maanden voor de vervaldag worden opgezegd. Deze dekkingen worden aangeboden in de polissen Fidea Woonverzekering.
  Verzekeringsmaatschappij: Fidea Verzekeringen, Delacenseriestraat 1, 2018 Antwerpen - BTW BE 0406.006.069 - RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen - NBB 0033 - IBAN: BE15 7332 4832 0030 - BIC: KREDBEBB

  Met klachten kunt u terecht bij de Fidea Klachtendienst via 03 203 85 85 of klachten@fidea.be of bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel, T: 02 547 58 of via www.ombudsman.as