Betaalrekening in vreemde munt

Waarom een deviezenrekening?

Met een deviezenrekening kunt u Europese en internationale  debet- en creditverrichtingen doen in vreemde munt. Zo vermijdt u dat bij uw ontvangsten en uitgaven in vreemde munt telkens een omzetting naar de euro moet gebeuren.

Voor wie?

  • Rechtspersonen, feitelijke verenigingen en entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid
  • Particulieren vanaf 18 jaar

Voorwaarden

Toekenningsvoorwaarden

  • De titularis van een deviezenrekening moet ook titularis zijn van een Crelan-Zichtrekening in euro, die aan de deviezenrekening gekoppeld wordt als opbrengstenrekening.
  • De deviezenrekening mag geen debetsaldo vertonen.

Tarieven

Rente en wisselkosten: zie tarieflijst voor professionelen.

Risico's

Deposito's tot 100.000 euro genieten onder bepaalde voorwaarden de bescherming van het Garantiefonds voor financiële diensten. In geval van faillissement of risico van faillissement van Crelan loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op Crelan boven het bedrag van  100.000 euro dat valt onder de depositogarantie.

Meer informatie vindt u op de website van het Garantiefonds.