Zo kunnen beleggers mee het klimaat redden

3 minuten leestijd

2020 moest het jaar worden van de strijd tegen de klimaatverandering, maar het werd het jaar van het coronavirus. Toch is er ook hoopvol nieuws voor het klimaat. Het herstelbeleid biedt een historische kans om de wereldeconomie in snel tempo te vergroenen.

‘Laat een crisis nooit onbenut.’ Met die beroemde uitspraak pleitte Winston Churchill kort na de Tweede Wereldoorlog voor één van de belangrijkste hervormingen in de wereldgeschiedenis: de oprichting van de Verenigde Naties. Ondertussen zijn we 75 jaar verder en zijn er opnieuw fundamentele hervormingen nodig. Deze keer om het klimaat te redden. ‘Covid-19 is een wake-upcall’, zegt Didier Borowski, head of global views bij fondsbeheerder Amundi. ‘De wereldwijde lockdowns maken duidelijk dat we niet klaar zijn om grote schokken op te vangen. Plots begint iedereen te beseffen dat er op termijn nog een grotere schok op ons afkomt: de klimaatcrisis. Daar zijn we evenmin klaar voor. De klimaatverandering voltrekt zich weliswaar veel geleidelijker, maar de gevolgen ervan zullen nog verwoestender zijn. We kunnen dat rampscenario alleen vermijden door te investeren in een koolstofarme economie.’

Goed voor het klimaat: terugval CO2-emissie

Even leek het alsof lockdowns het klimaatprobleem zouden oplossen. Door het stilvallen van de economie viel de wereldwijde CO2-uitstoot in één klap terug tot het niveau van 10 à 15 jaar geleden. Maar dat effect was van korte duur. In China steeg het steenkoolverbruik al snel terug tot het normale niveau. Borowski: ‘Volgens de klimaatorganisatie Carbon Brief zal de uitstoot van CO2 in 2020 eenmalig met 5,5 % dalen, de grootste terugval ooit. Om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C ― de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs― volstaat dat echter niet. We hebben een structurele vermindering met 7,6 % nodig, en dat elk jaar tussen 2020 en 2030. Dat vereist een volgehouden inspanning die vele malen groter is dan het effect van de abrupte stilstand die we door corona meemaakten.’

Groen herstelbeleid

Er is ook positief nieuws. Als de overheid door Covid-19 dan toch geld in de economie moet pompen, kan het als tegenprestatie een CO2-reductie eisen. Borowski: ‘Het herstelbeleid is een uitgelezen kans om te investeren in duurzaamheid. Als we subsidies en overheidsinvesteringen koppelen aan duurzame infrastructuurprojecten, hernieuwbare energie en groene technologieën, vangen we twee vliegen in één klap. We zwengelen dan niet alleen de economie aan, maar gaan ook de klimaatverandering te lijf.’

Green deal

Europa geeft het goede voorbeeld met zijn Green Deal. Borowski: ‘Het Europese herstelfonds ondersteunt voluit de klimaat- en duurzaamheidsdoelen. Alle uitgaven moeten consistent zijn met het verdrag van Parijs. Vanaf 1 januari 2021 komt daar nog een Europese belasting bij op niet-gerecycleerd plastic afval en een koolstoftaks. De lidstaten kunnen zelf beslissen om die heffingen door te rekenen aan de industrie. Dat is cruciaal, want zo worden ook de bedrijven en de consumenten gedwongen om hun gedrag aan te passen.’

Internationaal samenspel voor het klimaat

De klimaatuitdaging speelt niet alleen in Europa, maar ook in de rest van de wereld. ‘Europa en China hebben op dit moment een leidende rol. En ook in de groeilanden zien we de mindset stilaan evolueren’, stelt Borowski vast. ‘Internationale samenwerking is nodig. In armere economieën zal de verleiding immers heel groot zijn om te mikken op een snelle herstart van de ‘oude’ economie. Dat zien we nu al gebeuren in China. Een andere grote uitdaging is om ook de Verenigde Staten mee achter het akkoord van Parijs te krijgen. Onze hoop is gevestigd op internationaal overleg én op de nakende presidentsverkiezingen. Als de Democraten het halen, kan het Amerikaanse klimaatbeleid de komende jaren een U-bocht maken.’

Duurzaam beleggen

Ook als belegger kunt u uw steentje bijdragen. Borowski: ‘Investeerders kunnen druk uitoefenen door te kiezen voor duurzame of ESG-beleggingen. De afkorting ESG staat voor Environmental, Social en Governance en is een label voor een planeetvriendelijk bedrijfsbeleid. Tijdens de lockdowns bleken ESG-bedrijven beter stand te houden op de beurs dan niet-duurzame bedrijven. Dat heeft de vraag naar ESG-beleggingen fors doen toenemen. Het is moeilijk te voorspellen of deze trend zich ook de komende jaren zal doorzetten, maar laat ons hopen van wel.’

Didier Borowski, Head of Global Views bij fondsbeheerder Amundi

Bekijk hier meer redenen waarom beleggen tijdens een crisis een goed idee is.

Disclaimer: De informatie uit deze publicatie vormt een algemene toelichting bij de financiële actualiteit en mag niet worden beschouwd als een concreet advies of aanbeveling met betrekking tot financiële producten.