Welke documenten neemt u mee voor uw kredietaanvraag?

2 minuten leestijd

Als ondernemer hebt u plannen. Met een financiering voor uw project hoeft u niet te wachten om uw plannen uit te voeren. Een goede voorbereiding van uw kredietaanvraag is daarom een slimme zet. Bespaar uzelf tijd en neem meteen de nodige documenten mee naar uw Crelan bankkantoor. Met deze checklist kunt u aan de slag!

Waarvoor wilt u lenen?

Een lening aangaan doet u met een bepaald doel. De aankoop van een bedrijfswagen, of de renovatie of aankoop van een gebouw ?

Afhankelijk van uw project neemt u de volgende documenten mee:

Lening Nodige documenten

Aankoop van een wagen
of ander materieel

 • de getekende bestelbon of factuur.

Aankoop van onroerend goed

 • de getekende verkoopovereenkomst
 • de waardebepaling (indien reeds beschikbaar)
 • het EPC-attest.

Bouw of verbouwing van onroerend goed

 • de ondertekende, gedetailleerde kostenraming
 • de offertes en plannen (indien reeds beschikbaar)
 • het EPC-attest (indien reeds beschikbaar)
 • de omgevingsvergunning.

Overname van een krediet

 • het kredietcontract gesloten met de huidige kredietverstrekker
 • de aflossingstabel
 • het bewijs van de gevestigde waarborgen
 • het EPC-attest (indien van toepassing).

Overname van een handelsfonds

 • de getekende overnameovereenkomst
 • de waardebepaling van het handelsfonds door bedrijfsrevisor/accountant
 • de gedetailleerde jaarrekeningen van de laatste 2 boekjaren van de overlater
 • het attest van overdracht van handelsfonds, waaruit blijkt dat de overdrager geen schulden bij de FOF financiën heeft.

Aankoop van aandelen

 • de getekende overnameovereenkomst
 • de waardebepaling van de aandelen door bedrijfsrevisor/accountant
 • de gedetailleerde jaarrekeningen van de laatste 2 boekjaren van de overlater.

Hoe ziet uw bedrijfsstructuur eruit?

Indien u onderneemt via een eenmanszaak dan wel via een vennootschap, heeft u ook nog volgende documenten nodig om de haalbaarheid van uw krediet te kunnen inschatten:

Eenmanszaak of vennootschap?

Bedrijfsstructuur Nodige documenten

Eenmanszaken

 • de gedetailleerde exploitatierekeningen van de laatste 2 afgesloten boekjaren
 • de voorlopige cijfers van het lopende boekjaar
 • de recentste aanslagbiljetten van de kredietnemers
 • het bewijs van andere privé-inkomsten (vb. beroepsinkomsten medekredietnemer of huurinkomsten)
 • een overzicht van de reeds lopende kredieten (doel, uitstaand kapitaalsaldo, maandlast, eindvervaldag, gevestigde waarborgen)
 • uw financieel plan indien u starter bent, of indien de investering belangrijke (meer)inkomsten zal genereren die belangrijk zijn voor uw bedrijf en de terugbetaling van uw krediet.

Vennootschappen
(BV, NV, CV, de maatschap, VOF, COMV)

 • de gedetailleerde jaarrekeningen van de laatste 2 afgesloten boekjaren
 • de voorlopige cijfers van het lopende boekjaar
 • uw financieel plan indien u een vennootschap opstart, of indien de investering belangrijke (meer)inkomsten zal genereren die belangrijk zijn voor uw bedrijf en de terugbetaling van uw krediet.

Disclaimer: De informatie uit deze publicatie vormt een algemene toelichting bij de financiële actualiteit en mag niet worden beschouwd als een concreet advies of aanbeveling met betrekking tot financiële producten.