Hoe wil China de grootste economie ter wereld worden?

3 minuten leestijd

Terwijl we in onze contreien de samenleving voorzichtig heropenen, draait de economie in China al lang weer op volle toeren. Het land mikt op enorme groei: een verdubbeling van de economie in 15 jaar tijd. Maar welke gevolgen heeft dat voor de rest van de wereld? En voor het klimaat? In een interview laten Katrien Pottie van Amundi en Bart Abeloos van Crelan hun licht schijnen op de zaak.

Hoe is dit land er als eerste in geslaagd om uit het dal te kruipen?

BART ABELOOS “De pandemie trof China als eerste, het was dan ook logisch dat het land de crisis als eerste achter zich zou laten. Doordat China de binnenlandse productie als eerste weer kon opstarten, boekte het een groot voordeel: het kon makkelijk marktaandeel winnen in de wereldwijde export.”

KATRIEN POTTIE “China neemt de productie over van landen die nog met de pandemie kampen. In de textielsector, bijvoorbeeld, worden orders verplaatst van India naar China. Een volledige vaccinatiecampagne zal in landen als India een werk van erg lange adem zijn, zodat we het Chinese voordeel in de exportmarkt nog wel even zien aanhouden.”

Kan China op langere termijn de grootste economie ter wereld worden?

BART ABELOOS “In Europa en de VS zijn de meeste herstelmaatregelen gericht op het aanzwengelen van de consumptie, door steun aan gezinnen en bedrijven. Dat zijn maatregelen gericht op de korte termijn. In China ligt het zwaartepunt van de herstelmaatregelen eerder op investeringen in infrastructuur. Doordat veel beperkingen er al opgeheven zijn, krijgt de economie er ook de kans om te groeien door consumptie.”

KATRIEN POTTIE “Als China de grootste economie ter wereld wil worden, dan zal dat slechts een kwestie van tijd zijn. Het moet dan simpelweg zijn groeidoelstellingen weten waar te maken. China streeft ernaar de omvang van de economie tegen 2035 te verdubbelen. Dat veronderstelt een reële BBP-groei van 4,7% per jaar over de komende 15 jaar. Verwacht wordt dat de binnenlandse consumptie de voornaamste drijvende kracht achter de groei zal zijn.”

Waar staat China op technologisch vlak?

KATRIEN POTTIE “China heeft snelle technologische vooruitgang geboekt, maar is nog niet de leider. Dat blijkt onder andere uit het aantal octrooien dat wereldwijd wordt toegekend. Japan en de VS behouden nog steeds hun leidende positie, gevolgd door de EU en Zuid-Korea.”

BART ABELOOS “Niettemin zal China niet aarzelen om een ‘race naar de bodem’ in te zetten, door heel sterk op prijs te concurreren… We verwachten dat de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling zullen stijgen. In het vijfjarenplan noemt China zeven domeinen waarin het sterk wil investeren om een leidende positie te verwerven: kunstmatige intelligentie, geïntegreerde schakelingen, biotechnologie, neuro-wetenschappen, veeteelt, lucht- en ruimtevaart, en exploratie van de diepe aarde en oceanen.”

Heeft China ook de ambitie om een ‘groene leider’ te worden?

KATRIEN POTTIE “De omschakeling naar een groene economie zal uiteraard ook een motor van groei zijn. China heeft nú al een grotere capaciteit qua windturbines en zonne-energie dan Europa en de Verenigde Staten. Maar anderzijds zouden massale overheidsuitgaven kunnen leiden tot een snelle opbouw van overcapaciteit die niet economisch leefbaar is. Neem bijvoorbeeld de Chinese zonnepaneelproducenten, die de Europese Unie tot antidumpingmaatregelen hebben aangezet, en die uiteindelijk failliet zijn gegaan.”

BART ABELOOS “Met de doelstelling om tegen 2060 koolstofneutraal te zijn, heeft de Chinese groene sector nog heel wat groeipotentieel. Al moeten beleggers zich concentreren op de manier waarop China zich in de praktijk, en niet op papier, inzet om klimaatverandering tegen te gaan.”

Is de Chinese beurs interessant om in te beleggen?

KATRIEN POTTIE “Dat Joe Biden president is geworden, is positief voor de Aziatische economieën. Het buitenlandbeleid is nu meer voorspelbaar, meer op samenwerking gericht. We zijn vrij positief over de regio als geheel. Zolang er voldoende diversificatie van de portefeuille is, natuurlijk.”

BART ABELOOS “Vooral voor China liggen er kansen in de cyclische sector, die baat heeft bij een aantrekkende groei, en in het toegenomen enthousiasme van beleggers voor value-aandelen (aandelen die goedkoop gewaardeerd zijn, zoals industriële ondernemingen, of bedrijven uit de energiesector), eerder dan voor dure groeiaandelen. Chinese waarde-aandelen zijn ver achterop geraakt, zeker in vergelijking met de Amerikaanse en Europese beurzen. Wij zijn ervan overtuigd dat die herontdekking en opwaardering ook in China zal plaatsvinden. Want zoals ze daar zeggen: water blijft niet op de berg staan.”

De commentaren en analyses weerspiegelen de mening van Amundi Asset Management over de markten en hun evolutie, op basis van de tot nu toe bekende informatie. De informatie in dit document heeft geen contractuele waarde en Amundi AM kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

Wil je zelf je eerste stappen op de beurs zetten? Dan helpt dit artikel je alvast op weg!

Disclaimer: De informatie uit deze publicatie vormt een algemene toelichting bij de financiële actualiteit en mag niet worden beschouwd als een concreet advies of aanbeveling met betrekking tot financiële producten.